Privacy

Focus Onderwijs BV is toegetreden tot het privacyconvenant onderwijs (versie 2.0.). Dit convenant regelt de wijze waarop aanbieders van digitale onderwijsmiddelen en scholen omgaan met school- en leerlinggegevens. De basis van het convenant ligt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Meldplicht Datalekken. Een concreet uitvloeisel ervan is de Bewerkersovereenkomst Focus PO.

In de Bewerkersovereenkomst is geregeld hoe de school en Focus Onderwijs BV omgaan met school- en leerlinggegevens die nodig zijn voor de werking van Focus PO. De school is eigenaar, Focus Onderwijs BV is de bewerker. De Bewerkersovereenkomst bevat onder andere (gedetailleerde) afspraken over welke gegevens er worden verzameld, hoe ze beveiligd zijn, hoe lang ze bewaard worden en wie welke gegevens kan inzien of wijzigen.

Wat betekent dit voor jou?

Ten eerste dien je, als een abonnement aangaat, akkoord te gaan met de algemene en privacyvoorwaarden. Hierin is ook opgenomen dat je zorg draagt voor de ondertekening van de Bewerkersovereenkomst Focus PO. Dit document wordt eenmalig ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en aan Focus Onderwijs BV geretourneerd.

Ten tweede vragen we je alert te blijven op een (on)bedoelde wijziging, vernietiging of vrijkoming van jouw school- en leerlinggegevens. Focus Onderwijs BV heeft de wettelijke plicht om samen met jou datalekken te voorkomen en de veiligheid blijvend te monitoren. Mocht je ondanks alle maatregelen tijdens het gebruik van Focus PO een vermoeden hebben van een datalek, stuur dan een e-mail naar: helpdesk@focuspo.nl.

Retouradres Bewerkersovereenkomst Focus PO:
Administratie Focus Onderwijs BV
Mozartstraat 9, 2912XH Nieuwerkerk aan den IJssel

“Samen waken we over de privacy van jouw leerlingen”Wijnand Gijzen & Menno van Hasselt