Focus PO ontwikkelingsplanning

Ontwikkeling

Focus PO transformeert naar een methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het primair onderwijs. Dit proces is in het najaar van 2020 ingezet en verloopt soms sneller en soms trager dan vooraf is te voorzien. In de ideale ontwikkelsituatie moeten techniek, vormgeving, inhoud en menskracht volledig op elkaar aansluiten. Als dat even niet lukt dan gaat kwaliteit voor. Om die ‘kwaliteitsruimte’ te creëren wordt de planning in kwartalen aangegeven. Veel onderdelen van het Focus PO worden in overleg met het scholenveld ontwikkeld. Heb je zelf ideeën of wensen, laat dan een bericht achter via het contactformulier

Planning

4e kwartaal 2020
Migratie Focus PO en nieuwe vormgeving

Schaal schoolweging en leerlijnenbalken

Ambitieprofielen en referentieniveaus E8 (beheer)

Samenstelling schoolaanbod (beheer)

Planningslus blokplan cruciale leerdoelen 3-8


1e kwartaal 2021
Curvemodel referentieniveaus

Werkplan, ik-doelen per leerling, vindplaatsen in lesmethodes

Koppeling toetsaanbieder Boom
 
Beredeneerd aanbod 1-2 (beheer)

2e kwartaal 2021
Koppeling toetsaanbieders Diataal en Bureau ICE
Aanbod 1-2 (beredeneerd aanbod)
Monitor (beheer)
Registratie leerdoelbeheersing cruciale leerdoelen 1-2
Betrokkenheid
Respons op de leerroute

Planningslus thema’s cruciale leerdoelen 1-2
Interventies en ontwikkelingsperspectieven
School- en groepsoverzichten cruciale leerdoelen en betrokkenheid
Schoolaanbod
Leerlingrapporten


3e en 4kwartaal 2021
Aanpassingen
Bestuursmodule


1e kwartaal 2022
Focus S(B)O


Bovenstaande planning is tevens hier te vinden.

Menu