Inhoud

Na deze training ben je instaat om vanuit Focus PO META het bestuurs- en schoolbeleid vorm te geven, uit te voeren en te monitoren. De data uit META betrek je in het bestaande BKA-beleid van je bestuur. Je reflecteert ook op het BKA-beleid en waar nodig ga je dat verder versterken. Het doel is dat de raderen tussen bestuur en de scholen in elkaar gaan grijpen.

Voor wie?

Voor iedereen die op boven- of meerscholig niveau betrokken is bij het maken en uitvoeren van bestuursbeleid, in het bijzonder op de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Voorwaardelijk aan de training is dat Focus PO META is aangeschaft en dat alle scholen hierop zijn aangesloten

“Focus PO META is de bestuursmodule die in één overzicht de opbrengsten van alle scholen binnen je bestuur inzichtelijk maakt.”

Eindniveau (doelen)

Je bent vaardig in het doorlopen van de PDCA-cyclus op bestuursniveau en de uitvoering van het BKA-beleid. Je gebruikt daarbij de data vanuit Focus PO META. Met deze data kun je het beleid passend maken op elke school met als doel het behalen van de bestuursambities.

Doelen

  1. Je kunt de data uit Focus PO META gebruiken als input voor beleidsvorming op bestuursniveau.
  2. Je kunt het algemene beleid per school passend maken
  3. Je kunt de PDCA-cyclus vormgeven en doorlopen.
  4. Je kunt aangeven waar de versterkingen in de PDCA-cyclus of het BKA-beleid nodig zijn.

Werkvormen

De training bevat afwisselend momenten van kennisvergaring en praktijkgerichte opdrachten (met Focus PO META).

Literatuur

Overige informatie

Trainers

Wijnand Gijzen

Emila Bijl

Duur van de training
3 dagen training en een follow-up van 1 dagdeel (per bestuur)

Data
Zie inschrijfformulier.

Het follow-up gesprek wordt apart gepland.

Schrijf je in voor Bestuurs- en schoolkwaliteitsbeleid met Focus PO META

€1.995,-

(vrijgesteld van btw)

"*" geeft vereiste velden aan

Naam deelnemer*
Geplande serie data*
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Nieuwe data volgen. Interesse? Neem contact op.