Inhoud

Na deze training kun je een bestuursrapportage opstellen met de opbrengsten voor rekenen, lezen en taalverzorging. Voor elke school en voor het bestuur als totaal. In die rapportage kun je de opbrengsten verantwoorden vanuit het onderwijsresultatenmodel (OR1) en de eigen ambities. Deze gegevens verbind je aan de analyses en de interventies die nodig zijn op het gebied van het aanbod (OP1), zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), pedagogisch didactisch handelen (OP3) en Sturen, Kwaliteit en Ambitie (SKA).

Voor wie?

Voor iedereen die op boven- of meerscholig niveau die een bestuursrapport maakt. Voorwaardelijk aan de training is dat Focus PO META is aangeschaft en dat alle scholen hierop zijn aangesloten

“Focus PO META is de bestuursmodule die in één overzicht de opbrengsten van alle scholen binnen je bestuur inzichtelijk maakt.”

Eindniveau (doelen)

Je bent vaardig in het aflezen van data die met Focus PO META zijn verzameld. Je kunt de data interpreteren, analyseren en beleidsimpulsen geven op bestuurs- en schoolniveau.

Doelen

  1. Je kunt de data uit Focus PO META aflezen en afzetten tegen de eigen ambities en het onderwijsresultatenmodel (signaleren).
  2. Je kunt de data uit Focus PO META koppelen aan informatie over OP1, OP2, OP3 en SKA en daaraan conclusies verbinden (analyse).
  3. Je kunt aangeven wat er nodig is op bestuurs- en schoolniveau om het onderwijs te versterken (beleidsimpulsen geven).

Werkvormen

De training bevat afwisselend momenten van kennisvergaring en praktijkgerichte opdrachten (met Focus PO META).

Literatuur

Overige informatie

Trainers

Wijnand Gijzen

Emila Bijl

Duur van de training
1 dag, gevolgd door 1 uur follow-up gesprek per rapport (over het conceptrapport)

Data
Zie inschrijfformulier.

Het follow-up gesprek wordt apart gepland.

Schrijf je in voor Bestuursrapportage met opbrengsten Focus PO META

750,-

(vrijgesteld van btw)

"*" geeft vereiste velden aan

Naam deelnemer*
Keuzedag*
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Nieuwe data volgen. Interesse? Neem contact op.