Focus PO ontwikkelingsplanning

Ontwikkeling

Om ‘kwaliteitsruimte’ te creëren wordt de planning in kwartalen aangegeven. Veel onderdelen van Focus PO worden in overleg met het scholenveld ontwikkeld. Heb je zelf ideeën of wensen, stuur dan een e-mail naar suggestie@focuspo.nl.

Planning

: voltooid

1e kwartaal 2021
Curvemodel referentieniveaus 
Werkplan, ik-doelen per leerling, vindplaatsen in lesmethodes 
Koppeling toetsaanbieder Boom 

2e kwartaal 2021
Koppeling toetsaanbieders Diataal en Bureau ICE 
Beredeneerd aanbod 1-2 (beheer) 
Monitor (beheer) 

3e kwartaal 2021
Respons op de leerroute 
Registratie leergroei op leerdoelen 1-2

Leerdoelen gedrag en motoriek 1-2

4kwartaal 2021
Planningsmodule 1-2
Leerlingrapporten 1-2 en 3-8
Koppeling Cito Leerling in beeld
Flexibilisering groeperingsvormen (1)
Betrokkenheid

1e kwartaal 2022
Interventies
Ontwikkelingsperspectieven
Schoolaanbod
Flexibilisering groeperingsvormen (2)

2e kwartaal 2022
Overzichten op school- en groepniveau

Voorbereiding op leerjaarovergang

3e kwartaal 2022
Focus S(B)O

Bestuursmodule

Menu