Inhoud

Het schooltraject Focus PO op de werkvloer is gericht op het gebruik van het software-instrument in de praktijk. Bij alle bijeenkomsten en activiteiten wordt er constant geredeneerd vanuit de bedoeling, het why, zodat iedere deelnemer de rationale achter Focus PO begrijpt en omarmt. Het centrale doel is: een duurzame en werkbare kwaliteitscyclus. De groepen 1-2 nemen deel aan de onderdelen aangegeven met een *.

Programma

De invulling van dit schooltraject bevat de volgende onderdelen:

 • Referentiekader taal en rekenen*
 • Schoolweging en schoolambities*
 • Samenstelling van schoolaanbod in Focus PO, passend bij te behalen schoolambities*
 • Inschaling van leervaardigheid van leerlingen (en plaatsing in leerroutes en op leerlijnen).*
 • Cruciale leerdoelen en ik-doelen:
  • Thema- of blokplan maken en beheersing van cruciale leerdoelen bijwerken
  • Blokdoelen, bezemdoelen en borgingsdoelen
  • Gebruikmaken van de lesmethode als bronnenboek
 • Formatieve evaluatie
 • HELDER kwaliteitscyclus (groepsplanloos werken): school-, groeps- en leerlingbespreking*
 • Het onderwijsplan*
 • Uitgangspunten Opbrengstgericht Passend Onderwijs en Groeibewust Kleuteronderwijs
 • Respons op de leerroute

* De onderdelen waar de groepen 1 en 2 aan deelnemen

Investering

Een heel schooltraject Focus PO op de werkvloer kost €7.500,-, vrijgesteld van btw.
Gedurende het traject is Focus PO gratis* (met een maximum van 6 maanden).

* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).

Aanvraag

Heb je interesse of wil je dit traject aanvragen? Klik op de onderstaande knop, kies voor ‘Training/advisering Focus PO’ en vul het formulier in. Vergeet niet te vermelden dat het gaat om het traject Focus PO op de werkvloer.

Toelichting kosten

De kosten voor Focus PO bedragen €11,50 per leerling per jaar (incl. btw). Meer informatie over de kostenstructuur en investering vind je hier.