Meer begrip met minder data

Gangbare leerlingvolgsystemen bevatten veel verschillende overzichten. Door meer te zien, ga je niet per definitie meer begrijpen. Focus maakt van deze databrij betekenisvolle informatie. Hiermee krijg je goed zicht op de opbrengsten én onderwijsbehoeften van drie groepen leerlingen: de hoogst-, de gemiddeld en de laagst scorende leerlingen. Deze manier van analyseren van de opbrengsten staat dicht bij de dagelijkse praktijk van de leerkracht.

De schermen van Focus PO

In Focus PO genereert vijf verschillende overzichten. Je doet dit door het maken van twee keuzes. Als eerste kies je het aggregatieniveau: de school als totaal, de school met de afzonderlijke groepen of een enkele groep. Daarna kies je het vak: alle vakken naast elkaar (op het laatste meetmoment) of een specifiek vak (historisch overzicht). Ook biedt Focus PO de mogelijkheid om een groepsoverzicht te bekijken waarin de leerlingen op basis van hun scores zijn gerangschikt van hoog naar laag. In deze rangorde worden de middenmoot en de onderwijsbehoeften getoond.

Achtergrond

Focus PO is ontwikkeld door Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt. De tool is een uitwerking van (drie van) de zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Dit is een denk- en werkwijze die door Wijnand en Menno sinds 2013 door middel van een Masterclass en (gratis) online publicaties wordt verspreid. Het schooloverzicht met daarin de leer- en sociale opbrengsten, is hierin een kernpunt. Zie voor meer informatie : www.masterclassopo.nl

VIX

Lees meer
over VIX
Meer...

FAQ

Veel gestelde vragen
Meer...

Prijzen

Kies zelf uw budget
Meer...

Uitgangspunten

lees over
onze uitgangspunten
Meer...

Advies

Adviesgesprek
aanvragen
Meer...

Contact

Neem contact met ons op
Meer...