Uitgangspunten

Focus PO is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

 1. Van eind naar begin
 2. De middenmoot als vertrekpunt
 3. School > groep > leerling
 • 1. Van eind naar begin

  In Focus PO stel je eenvoudig je eigen schoolambities in. Dit zijn er twee: de opbrengst die je wilt bereiken met 80% van je leerlingen en daarbinnen de opbrengst die je wilt bereiken met de hoogst scorende 20% van je leerlingen. Met dit laatste breng je ook een focus aan op de cognitief sterkste leerlingen. Elk halfjaar vergelijk je de opbrengsten van de schoolpopulatie en van de groepen 3 t/m 8 afzonderlijk met de ingestelde schoolambities. Je krijgt informatie over welke groepen leerlingen extra aandacht nodig hebben. Op basis hiervan maak je het onderwijs passend.

 • 2. De middenmoot als vertrekpunt

  De middenmoot is het vertrekpunt van je onderwijs. Focus PO maakt deze op school- en groepsniveau zichtbaar. De middenmoot kan op een andere plaats liggen dan daar waar de lesmethode op is gericht. In naar schatting 40% van de Nederlandse basisscholen past de standaard lesmethode niet bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de middenmoot; de leerstof is te moeilijk of te makkelijk. In Focus PO wordt elke score gekoppeld aan een onderwijsbehoefte: basis, uitdaging of ondersteuning. Hiermee krijg je in een keer zicht op wat de leerlingen in je basisaanpak en de aanpakken daaromheen nodig hebben.

 • 3. School > groep > leerling

  Om zoveel mogelijk leerlingen te bedienen, start je met het maken van een passend lesprogramma op schoolniveau. Dat maak je vervolgens verder passend op de groep. Daarna volgt eventueel een finetuning op een individuele leerling. Je past hiermee als het ware een onderwijskundig filter toe; van school naar groep naar leerling. Focus PO brengt altijd eerst de schoolambities, dan de schoolopbrengsten, dan de groepsopbrengsten en ten slotte de individuele opbrengst in beeld. Deze manier van kijken leidt tot minder individuele plannen.

En nog meer…

De drie uitgangspunten zijn niet toepasbaar zonder het gebruik van een robuuste vergelijkingsmaat, de vaardigheidsindex (vix). Lees hier alles over de vix. Bijkomend voordeel van Focus PO is het realistisch historisch perspectief. Bij het weergeven van de middenmoten door de tijd heen, neemt Focus PO altijd de huidige groep leerlingen als uitgangspunt. De leerlingmutaties worden uit de trendanalyse gefilterd, zodat je altijd het nu kunt vergelijken met het verleden. Hierdoor krijg je een betrouwbaar beeld van de vaardigheidsontwikkeling door de tijd heen.