Team Focus PO

Onze medewerkers hebben ruime kennis in het begeleiden en trainen van scholen om het onderwijs opbrengstgericht én passend de maken, al dan niet met gebruik van digitale leermiddelen. Onze toegevoegde waarde ziet u terug in de vele artikelen die wij publiceren en de trainingen die door ons worden verzorgd op dit thema. We laten je graag de kracht van deze tool te ervaren!

  • Wijnand

    Ontwikkelaar/trainer
    Wijnand Gijzen is zijn loopbaan begonnen als leraar basisonderwijs 
en als orthopedagoog. In zijn boek 1 Stap verder met 1-zorgroute legt hij de verbinding tussen opbrengst- en handelingsgericht werken. Wijnand is een ervaren trainer die veelvuldig samen met scholen en schoolbesturen de invoering van opbrengstgericht passend onderwijs vormgeeft. Bijzondere aandacht heeft hij voor innovatieprocessen in het onderwijs. Wijnand heeft zijn eigen onderwijsadviesbureau.

  • Menno

    Ontwikkelaar/trainer
    Menno van Hasselt heeft diverse functies bekleed in het primair onderwijs. Vanaf 2007 is hij onderwijsadviseur. Voor de CED-Groep schreef hij Resultaten Tellen, een denk- en werkwijze om opbrengstgericht werken in te voeren. Hij begeleidt diverse scholen op de thema’s opbrengstgericht werken en Onderwijs met ICT. Daarnaast participeert Menno in Lot’s Foundation, een stichting die als doel heeft kinderen bewust te maken van hun rechten.