ONTWIKKELINGSPLANNING FOCUS PO 1-2 Afgelopen juni 2021 is het eerste gedeelte van Focus PO 1-2 gelanceerd. Hieronder een overzicht van de bouwvolgorde.

Ontwikkeling

Focus PO transformeert naar een methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het primair onderwijs. Dit proces is in het najaar van 2020 ingezet en verloopt soms sneller en soms trager dan vooraf is te voorzien. In de ideale ontwikkelsituatie moeten techniek, vormgeving, inhoud en menskracht volledig op elkaar aansluiten. Als dat even niet lukt dan gaat kwaliteit voor. Om die ‘kwaliteitsruimte’ te creëren wordt de planning in kwartalen aangegeven. Veel onderdelen van Focus PO worden in overleg met het scholenveld ontwikkeld. Heb je zelf ideeën of wensen, laat dan een bericht achter via het contactformulier.

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 start een uitgebreid statistisch onderzoek. Dit onderzoek maakt zichtbaar dat je met Focus PO 1-2 goed kunt meten hoe kleuters zich ontwikkelen ten opzichte van hun kalenderleeftijd of ten opzichte van alle leerlingen in hetzelfde leerjaar in Nederland. Een statistisch onderzoek is niet verplicht, maar is door Focus PO 1-2 zeker gewenst met het oog op accreditatie door de expertgroep onderwijs. Meer informatie: klik hier.

Planning

: voltooid

2e kwartaal 2021
Beredeneerd aanbod 1-2 (beheer)

Themaplanning 1-2

3e kwartaal 2021
Registratie leerdoelbeheersing cruciale leerdoelen 1-2
Leerlingrapporten

4kwartaal 2021
Aanpassingen

Menu