BOUWVOLGORDE Focus PO transformeert naar een methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het primair onderwijs. Dit proces is in het najaar van 2020 ingezet en verloopt soms sneller en soms trager dan vooraf is te voorzien. In de ideale ontwikkelsituatie moeten techniek, vormgeving, inhoud en menskracht volledig op elkaar aansluiten. Als dat even niet lukt dan gaat kwaliteit voor.

Ontwikkeling

Focus PO is software in ontwikkeling dat nu al prima gebruikt kan worden; het programma ontwikkelt zich organisch vanuit enerzijds de suggesties van gebruikers en anderzijds de denk- en werkwijzen waarop het gebaseerd is.

Om de ruimte voor de organische ontwikkeling te creëren wordt de planning in kwartalen aangegeven. Heb je zelf ideeën of wensen, stuur dan een e-mail naar suggestie@focuspo.nl.

Planning

: voltooid

1kwartaal 2022
– Leerlingrapporten 1-2 en 3-8
– Leerlingen in blokplan lager leerjaar
– Notities bij leerdoelen 1-2
– Statusoverzicht leerling 1-2

2e kwartaal 2022
– Overzichten op school- en groepniveau
– Schoolleerlijnen (aangepaste Focus PO-leerlijnen)

– Voorbereiding op leerjaarovergang

3e kwartaal 2022
– Aanpassing Respons op de Leerroute

– Aanpassingsronde leerlingrapporten
– Aanpassingsronde kleuters
– Aanpassingsronde planning 3-8

4e kwartaal 2022
– Pagina schoolaanbod
– Overzichten groeps- en leerjaarniveau 1-2 en 3-8
– Individuele overzichten 1-2 en 3-8
– Focus S(B)O