BOUWVOLGORDE Focus PO transformeert naar een methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het primair onderwijs. Dit proces is in het najaar van 2020 ingezet en verloopt soms sneller en soms trager dan vooraf is te voorzien. In de ideale ontwikkelsituatie moeten techniek, vormgeving, inhoud en menskracht volledig op elkaar aansluiten. Als dat even niet lukt dan gaat kwaliteit voor.

Ontwikkeling

Om ‘kwaliteitsruimte’ te creëren wordt de planning in kwartalen aangegeven. Veel onderdelen van Focus PO worden in overleg met het scholenveld ontwikkeld. Heb je zelf ideeën of wensen, stuur dan een e-mail naar suggestie@focuspo.nl.

Planning

: voltooid

1e kwartaal 2021
– Curvemodel referentieniveaus 
– Werkplan, ik-doelen per leerling, vindplaatsen in lesmethodes 
– Koppeling toetsaanbieder Boom 

2e kwartaal 2021
– Koppeling toetsaanbieders Diataal en Bureau ICE 
– Beredeneerd aanbod 1-2 (beheer) 
– Monitor (beheer) 

3e kwartaal 2021
– Respons op de leerroute 

4kwartaal 2021
– Planningsmodule 1-2
– Leerdoelen gedrag en motoriek 1-2

– Registratie leergroei op leerdoelen 1-2

1kwartaal 2022
– Leerlingrapporten 1-2 en 3-8
– Leerlingen in blokplan lager leerjaar
– Schoolleerlijnen (aangepaste Focus PO-leerlijnen)
– Notities bij leerdoelen
– Aanpassing in Respons op de Leerroute
– Statusoverzicht leerling
– Pagina schoolaanbod
– Koppeling Cito Leerling in beeld

2e kwartaal 2022
– Overzichten op school- en groepniveau
– Ontwikkelingsperspectieven
– Interventies
– Flexibilisering groeperingsvormen
– Betrokkenheid
– Voorbereiding op leerjaarovergang

3e kwartaal 2022
– Focus S(B)O

– Bestuursmodule

Menu