ONTWIKKELINGSPLANNING Focus PO transformeert naar een methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het primair onderwijs. Dit proces is in het najaar van 2020 ingezet en verloopt soms sneller en soms trager dan vooraf is te voorzien. In de ideale ontwikkelsituatie moeten techniek, vormgeving, inhoud en menskracht volledig op elkaar aansluiten. Als dat even niet lukt dan gaat kwaliteit voor.

Ontwikkeling

Om ‘kwaliteitsruimte’ te creëren wordt de planning in kwartalen aangegeven. Veel onderdelen van Focus PO worden in overleg met het scholenveld ontwikkeld. Heb je zelf ideeën of wensen, laat dan een bericht achter via het contactformulier.

Planning

: voltooid

4e kwartaal 2020
Migratie Focus PO en nieuwe vormgeving
Schaal schoolweging en leerlijnenbalken
Ambitieprofielen en referentieniveaus E8 (beheer)
Samenstelling schoolaanbod (beheer)
Planningslus blokplan cruciale leerdoelen 3-8

1e kwartaal 2021
Curvemodel referentieniveaus
Werkplan, ik-doelen per leerling, vindplaatsen in lesmethodes

Koppeling toetsaanbieder Boom 

2e kwartaal 2021
Koppeling toetsaanbieders Diataal en Bureau ICE

Beredeneerd aanbod 1-2 (beheer)
Monitor (beheer)
Respons op de leerroute
Themaplanning 1-2

3e kwartaal 2021
Registratie leergroei cruciale leerdoelen 1-2
Betrokkenheid
Flexibilisering groeperingsvormen
Archieffunctie en E8
Leerlingrapporten
Interventies en ontwikkelingsperspectieven
Schoolaanbod

4kwartaal 2021
Aanpassingen

Bestuursmodule

1e kwartaal 2022
Focus S(B)O

Menu