Slide SCHOLING FOCUS PO

Lesmethodes zijn standaard, leerlingpopulaties zijn divers. Wil je een schoolaanbod dat aansluit op jouw leerlingen? Wil je goed zicht houden op hun ontwikkeling aan de hand van essentiële leerinhouden? Wil je passende (eind)opbrengsten bereiken? In dat geval is Focus PO hét software-instrument dat je bij dit alles ondersteunt. HELDER Onderwijsadvies is de preferred supplier van Focus PO en de adviseurs werken volgens het idee: eerst het why, daarna de tool. Leer werken met Focus PO bij jou op school of neem deel aan een practice-class.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Focus PO op de werkvloer

Een professionaliseringstraject van vijf dagdelen voor jou en je collega’s gericht op het gebruik van Focus PO in klas en in de school. Het waarom en de gebruiksmogelijkheden van de software komen aan de orde. Leer met je collega’s cyclisch te werken aan passende opbrengsten. Het zwaartepunt van dit schooltraject ligt op de groepen 3-8; uitbreiding naar 1-2 is mogelijk.

Spelend lesgeven met Focus PO 1-2

Spelend lesgeven is dé manier om de ontwikkeling van het brein en daarmee het leren te stimuleren. Het is een onderdeel van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Tijdens dit traject worden leerkrachtenteams in de onderbouw geprofessionaliseerd in de breedte van het onderwijs: van thematiseren tot spelinstructie en van het creëren van een rijke leeromgeving tot goed observeren en plannen met Focus PO 1-2.

Practice-class bij jou op school

Een praktische training(en) gericht op het gebruik van Focus PO 1-2 of 3-8 bij jou op school! Naast de uitgangspunten en de onderwijskundige keuzes waar je als school voor staat wordt je in één of meerdere bijeenkomsten meegenomen in het praktisch werken met Focus PO. De practice-class is dus méér dan een ‘knoppentraining’.

OPEN INSCHRIJVINGEN

Direct online inschrijven voor een cursus? Dat kan! Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Practice-class Focus PO 1-8

Een praktische driedaagse training gericht op het gebruik van Focus PO 1-8, de uitgangspunten waarop het onderwijsplansysteem is gebaseerd en de onderwijskundige keuzes waar je als school voor staat in het werken met Focus PO. De practice-class is dus méér dan een ‘knoppentraining’. Interesse in Focus PO 1-2, klik dan hier.

 

Practice-class Focus PO 1-2

Een praktische training gericht op het gebruik van Focus PO 1-2. Na een uiteenzetting van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs volgt de presentatie van de software en ga je ermee oefenen. Na dit dagdeel heb je zicht op hoe Focus PO 1-2 het thematisch en planmatig werken met kleuters in jouw school kan ondersteunen.

 

Dit doen wij ook

Begeleiding en coaching MT bij implementatie en borging

Uitvoering en voorbereiding schoolbespreking 

Ontwikkelen onderwijsplannen passend bij schoolweging

Schrijven van plan van aanpak

Reparatieplan op cruciale leerdoelen