IMPLEMENTATIE Focus PO 1-2 kan het beste worden ingevoerd met behulp van een trainings- of schooltraject.

Masterclass Grip op de kleuterbouw op 20 april 2022
open inschrijving voor schoolleiders, intern begeleiders, coördinatoren kleuterbouw (1-daagse training)

Deze masterclass is voor schoolleiders, intern begeleiders en coördinatoren kleuterbouw die meer (praktische) handvatten willen hebben om hun onderwijskundig (bege)leiderschap in de kleuterbouw beter gestalte te geven. Aan het einde van de dag weet je hoe een kleuter zich ontwikkelt en hoe je hier onderwijskundig op inspeelt op een wijze die leidt tot het bereiken van leeropbrengsten. De basis van deze training is de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs.

Schooltraject Groeibewust Kleuteronderwijs

met een team en met of zonder Focus PO 1-2 (5 dagdelen plus twee klassenbezoeken)

Dit schooltraject is gestoeld op de denk- en werkwijze van Groeibewust kleuteronderwijs. Er wordt gestart met een visie, gevolgd door het wegzetten van alle cruciale leerdoelen van rekenen, taal, motoriek en gedrag in een beredeneerd aanbod. Onderdeel hiervan is het thematisch aanbod. In gezamenlijkheid worden er thema’s voorbereid, (stapsgewijs) gepland en (fasegewijs) uitgevoerd. In elk thema worden leerlingen actief betrokken bij de opbouw en uitvoering van alle activiteiten die bij het thema behoren.

Practice-class Focus PO 1-2
open inschrijving voor leerkrachten van groep 1-2, intern begeleiders en directeuren (2,5 uur)

Een praktische training gericht op het gebruik van Focus PO 1-2. Na een uiteenzetting van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs volgt de presentatie van de software en ga je ermee oefenen. Na dit dagdeel heb je zicht op hoe Focus PO 1-2 het thematisch en planmatig werken met kleuters in jouw school kan ondersteunen.

Cursus Groeibewust Kleuteronderwijs 

open inschrijving voor leerkrachten, en eventueel ook voor schoolleiders en ib’ers met Focus PO 1-2 (5 namiddagen)

Deze cursus is voor iedereen die inzicht wil krijgen in de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Het software-instrument Focus PO is hiervoor geen voorwaarde. De cursus start vanuit een visie, gevolgd door het wegzetten van alle cruciale leerdoelen van rekenen, taal, motoriek en gedrag in een beredeneerd aanbod. Onderdeel hiervan is het thematisch aanbod. In gezamenlijkheid worden er thema’s voorbereid en gepland. Klik op de button voor meer informatie. Op de website van HELDER Onderwijsadvies vind je onder ‘Agenda’ de inschrijfmogelijkheid.

Menu