IMPLEMENTATIE Focus PO kan het beste worden ingevoerd met behulp van een trainings- of schooltraject.

School- en adviestraject Focus PO op de werkvloer
met het hele team

Het schooltraject Focus PO op de werkvloer is gericht op het gebruik van het software-instrument in de praktijk. Bij alle bijeenkomsten en activiteiten wordt er constant geredeneerd vanuit de bedoeling, het why, zodat iedere deelnemer de rationale achter Focus PO begrijpt en omarmt. Het centrale doel is: een duurzame en werkbare kwaliteitscyclus.

Practice-class Focus PO 1-8
open inschrijving of incompany voor schoolleiders, intern begeleiders, en leerkrachten groep 1 t/m 8 die betrokken zijn bij het ondersteunen van het team in het werken met Focus PO in hun eigen school, bouw en groep. (3 dagen)

De practice-class is een driedaagse praktische training gericht op het gebruik van Focus PO 1-8, de uitgangspunten waarop het expertsysteem is gebaseerd en de onderwijskundige keuzes waar je als school voor staat in het werken met Focus PO.

Deze practice-class is ook beschikbaar als incompany training. Wil je dat? Neem contact op.