Referenties

Vanaf 2013 hebben ruim 1200 onderwijsprofessionals onze Masterclasses bezocht. Een paar opmerkingen over het effect van de Masterclass hebben we verzameld. We brengen je graag met oud-deelnemers in contact om persoonlijk te horen wat de Masterclass hen heeft opgeleverd.

In Focus PO worden de cruciale leerdoelen zichtbaar en in een plan aangeboden, gekoppeld aan de methode die de school hanteert. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten de methode veel meer los durven te laten en op de onderwijsbehoeften van de leerlingen aansluiten. Ook de schoolbesprekingen krijgen veel meer inhoud doordat leerkrachten naar het aangeboden onderwijs kijken en zelf tot verbeteringen en conclusies komen. Volgend jaar gaan we ook starten met de implementatie van burgerschap via Focus PO.

Floor Stam
Intern begeleider, obs De Wijde Wereld

Je kunt de kwaliteit bewaken in Focus PO door ambities te stellen. Door de vix kun je gemakkelijk de opbrengsten van verschillende vakgebieden vergelijken. Ik zie in de school echt een verandering in werkwijze; er worden andere werkvormen ingezet, er hangen doelen in de klas en er wordt veel meer overlegd over manieren om doelen te bereiken.

Renée van der Kroon
Intern begeleider, Daltonschool Confetti

Vanuit de 10-wekencyclus van Focus PO ben je heel effectief bezig met het reflecteren op je onderwijs: zijn onze ambities behaald en is ons aanbod passend geweest? Je kijkt op een hele betekenisvolle manier met het hele team naar opbrengsten en zorgt zo voor een goede koppeling naar de daadwerkelijke onderwijspraktijk.

Albertine Meijerink-Lambers
Intern begeleider, obs De Tandem

Dankzij Focus PO hebben wij een effectieve cyclus van kleine en grote schoolbesprekingen opgezet. De data vanuit Focus PO maakt het mogelijk onze resultaten helder weer te geven, waardoor een effectieve duiding mogelijk is. Het is een onmisbaar hulpmiddel geworden voor zowel onze leerkrachten als de schoolleiding om effectief bij te dragen aan de ontwikkeling van elke leerling.

Menno Admiraal
Directeur, obs De Waterlelie

Focus PO helpt ons om op school-, groeps- en leerlingniveau het onderwijs te evalueren en analyseren om zo passende interventies te formuleren voor de komende periode. De onderwijsplannen en de groepsoverzichten maken het werk voor de leerkracht behapbaar.

Brigitte Jimenez
Intern begeleider, KC De Wilgen

Op Basisschool Step! zijn we Focus PO in eerste instantie gaan gebruiken als analyse-instrument voor de opbrengsten. Dankzij de VIX is het kijken naar en vergelijken van opbrengsten zinvoller en inzichtelijker. Aan de hand van de gemaakte analyses hebben we tijdens de schoolbespreking school brede acties kunnen uitzetten om ons onderwijs te verbeteren.

Martijn Dekkers
Leerkracht, Step! Almelo

Focus PO laat ons nadenken over het evenwicht tussen aanbod en opbrengsten, én over hoe we daar willen komen. Door het gebruik van Focus PO en de cruciale leerdoelen krijgen onderwerpen als EDI, differentiatie en klassenmanagement weer een gezamenlijke taal en routine. Het maakt ons onderwijs beter!

Mariëtte Zeillemaker
Goede Herderschool

Sinds we net Focus PO werken, hebben de resultaten meer betekenis gekregen. Het is een stuk duidelijker wat er nodig is in de groep en voor wie. Ook heeft de schoolbespreking meer structuur en inhoud gekregen en voelt het echt alsof we samen verantwoordelijk zijn voor de school.

Inge Bos
CBS Onze wereld

Focus PO is een echte gamechanger.

Birte van Toledo
Jenaplan de Carrousel

Zicht op ontwikkeling? Focus PO! Werken met Focus PO is werken aan kwaliteit.

Ronald van Leeuwen
Professor Casimirschool