FOCUS PO META Kwaliteit in kwadraat

Wat biedt Focus PO META?

Focus PO META is de bestuursmodule die in één overzicht de opbrengsten van alle scholen binnen je bestuur inzichtelijk maakt. Met behulp van de vergelijkingsmaat VIX worden alle opbrengsten – ongeacht de LVS-toetsen die worden gebruikt – afgezet tegen de schoolweging, de schoolambities en het onderwijsresultatenmodel.

Een eenduidig en helder overzicht voor zowel bestuur als school biedt de basis voor een goed gesprek over onderwijskwaliteit. Zo’n overzicht maakt Focus PO META uniek in Nederland, ook als er binnen het bestuur meerdere LVS-aanbieders zijn. Alle scholen van het bestuur kunnen in Focus PO META worden opgenomen, dus ook wanneer een school zelf geen abonnement op Focus PO heeft.

Uniek in Nederland: de VIX als vergelijkingsmaat

Focus PO META heeft de VIX (vaardigheidsindex), waarmee de toetsresultaten van alle LVS-aanbieders in beeld kunnen worden gebracht: Cito, IEP, Boom en Dia. De VIX maakt het ook mogelijk de resultaten alle vakgebieden en van alle leerjaren met elkaar te vergelijken. De VIX is gekoppeld aan de schoolweging. Door deze koppeling kun je onmiddellijk zien waar de school staat ten opzichte van de schoolweging en de schoolambities.

Alle scholen in één overzicht, ook met verschillende LVS-toetsen.

Rekenen, Lezen, Taalverzorging apart en RLT-mix

Per school worden niet alleen de opbrengsten van Rekenen, Lezen en Taalverzorging apart weergegeven, ook biedt Focus PO META de opbrengsten van de drie vakgebieden bij elkaar: RLT-mix. Met RLT-mix krijg je inzicht in hoe de tussenopbrengsten van de school zich ontwikkelen. Ligt de school op koers richting de eindopbrengsten en is er gekeken naar de signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde van de schoolgroep?

Op weg naar de referentieniveaus 1F en 1S/2F

De eindopbrengsten worden in groep 8 gemeten, maar voor het tijdig bijsturen is het van belang eerder inzicht te hebben hoe de leerlingen zich ontwikkelen naar het behalen van 1F en 1S/2F. In Focus META zie je per school en per vakgebied hoeveel procent van de leerlingen op weg is naar het behalen van niveau 1F en 1S/2F. Daarnaast worden ook de resultaten van de drie vakgebieden samen (RLT-mix) vergeleken met de signaleringswaarde en de landelijk gemiddelden.

Een compleet overzicht van alle scholen is altijd mogelijk

Een volledig overzicht krijgen van alle scholen is mogelijk, ook wanneer geen of niet alle scholen binnen het bestuur een schoolabonnement op Focus PO hebben. Focus PO META kan dus volledig gevuld worden met de resultaten van alle scholen, zodat je een compleet overzicht krijgt. Een school die geen abonnement op Focus PO heeft, kan worden aangesloten via een gratis schoolabonnement op Focus PO data.

Verder kijken in de school met een schoolabonnement

De overzichten in Focus PO META geven de tussenopbrengsten weer van de hele school (alle getoetste leerlingen van groep 3 tot en met 8 bij elkaar). Om bij te kunnen sturen in de bovenbouw worden naast de schoolopbrengsten 3-8 ook de opbrengsten van groep 6, 7 en 8 samen in beeld gebracht.

Als een school een abonnement op Focus PO 3-8 (basis) heeft kun je vanuit Focus PO META verder in het account van de school kijken. Daarin zijn de opbrengsten op leerjaar- en groepsniveau te zien. En de opbrengsten van de vakken technisch lezen, hoofdrekenen en woordenschat.

Selecteer wat je wilt zien

Focus PO META maakt het mogelijk om scholen die op verschillende momenten toetsen in een compleet overzicht bij elkaar te zetten. Met een paar muisklikken kun je verschillende selecties maken van scholen die je wilt zien in je overzicht. Bijvoorbeeld: de scholen die met de RLT-mix onder de lijn van de signaleringswaarde of het landelijk gemiddelde liggen. Of denk aan een selectie van scholen die hoger scoort op de schoolambitie p20 voor taalverzorging. Op basis van dit soort vergelijkingsmogelijkheden kun je snel informatie verzamelen die je nodig hebt voor een bestuursgesprek of -verslag.

Alles bij elkaar: de bestuursweging

Focus PO META gaat nóg een stap verder. Op basis van alle schoolwegingen van de scholen wordt de bestuursweging berekend. In het bestuursoverzicht VIX worden alle resultaten van alle scholen binnen het bestuur samengenomen en vergeleken met de bestuursweging. Dit inzicht biedt op bestuursniveau handige informatie om te kunnen besluiten of op een bepaald vakgebied bestuursbrede professionalisering georganiseerd zou moeten worden, met als doel het onderwijsaanbod nog verder te versterken.

Investering

Focus PO META kost €0,95 per leerling per jaar (exclusief btw). Een abonnement duurt minimaal één jaar en wordt automatisch verlengd.

Als je onderstaand formulier invult, dan houden wij je op de hoogte

"*" geeft vereiste velden aan

Bestuursnaam*
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.