Wat biedt Focus PO META?

Focus PO META is de bestuursmodule die in één overzicht de opbrengsten van alle scholen binnen je bestuur inzichtelijk maakt. Met een druk op de knop zie je hoeveel leerlingen in elke school (of bovenbouw) zich ontwikkelen naar de referentieniveaus. Ook zie je hoe de opbrengsten van elke school zich verhouden tot de schoolweging, de schoolambities en het onderwijsresultatenmodel.

Waarom Focus PO META?
✔ Snel één overzicht met daarin alle scholen

✔ Niet meer zelf rekenen of gegevens overzetten
✔ Snelle selectiemogelijkheden
✔ Indicatie van te verwachten referentieniveaus op de doorstroomtoets
✔ Ook bij verschillende toetsmomenten alle data compleet in één overzicht
✔ Uniek overzicht van alle data van alle scholen bij elkaar

Eenduidige en heldere overzichten bieden de basis voor een goed gesprek over onderwijskwaliteit. Zulke overzichten maakt Focus PO META, ook als er binnen het bestuur meerdere LVS-aanbieders zijn. Alle scholen van het bestuur kunnen in Focus PO META worden opgenomen, zelfs wanneer een school zelf geen abonnement op Focus PO heeft.

Direct zicht op hoeveel leerlingen in elke school (of bovenbouw) op weg zijn naar de referentieniveaus.

Op weg naar de referentieniveaus 1F en 1S/2F

De eindopbrengsten worden in groep 8 gemeten, maar voor het tijdig bijsturen is het van belang eerder inzicht te hebben hoe de leerlingen zich ontwikkelen naar het behalen van 1F en 1S/2F. In Focus META zie je per school en per vakgebied hoeveel procent van de leerlingen op weg is naar het behalen van niveau 1F en 1S/2F. Daarnaast worden ook de resultaten van de drie vakgebieden samen (RLT-mix) vergeleken met de signaleringswaarde en de landelijk gemiddelden.

Rekenen, Lezen, Taalverzorging apart en RLT-mix

Per school worden niet alleen de opbrengsten van Rekenen, Lezen en Taalverzorging apart weergegeven, ook biedt Focus PO META de opbrengsten van de drie vakgebieden bij elkaar: RLT-mix. Met RLT-mix krijg je inzicht in hoe de tussenopbrengsten van de school zich ontwikkelen. Ligt de school op koers richting de eindopbrengsten en is er gekeken naar de signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde van de schoolgroep?

Uniek in Nederland: de VIX als vergelijkingsmaat

Focus PO META heeft de vix (vaardigheidsindex), waarmee de toetsresultaten van alle LVS-aanbieders in beeld kunnen worden gebracht: Cito, IEP, Boom en Diataal. Je kunt alle toetsen met elkaar vergelijken: voor de hele school (3-8), de bovenbouw (6-8) of de leerjaren 6, 7 en 8. De vix is gekoppeld aan de schoolweging. Hierdoor kun je zien waar elke school staat met haar opbrengsten ten opzichte van haar leerlingpopulatie. Ook kun je vergelijken met de schoolambities.  

Een compleet overzicht van alle scholen is altijd mogelijk

Een volledig overzicht krijgen van alle scholen is mogelijk, ook wanneer geen of niet alle scholen binnen het bestuur een schoolabonnement op Focus PO hebben. Focus PO META kan dus volledig gevuld worden met de resultaten van alle scholen, zodat je een compleet overzicht krijgt. Een school die geen abonnement op Focus PO heeft, kan worden aangesloten via een gratis schoolabonnement op Focus PO data.

Verder kijken in de school met een schoolabonnement

Als een school een abonnement op Focus PO 3-8 (basis) heeft kun je vanuit Focus PO META verder in het account van de school kijken. Daarin zijn de opbrengsten op leerjaar- en groepsniveau te zien. En de opbrengsten van de vakken technisch lezen, hoofdrekenen en woordenschat.

Selecteer wat je wilt zien

Focus PO META maakt het mogelijk om scholen die op verschillende momenten toetsen in een compleet overzicht bij elkaar te zetten. Met een paar muisklikken kun je verschillende selecties maken van scholen die je wilt zien in je overzicht. Bijvoorbeeld: de scholen die met de RLT-mix onder de lijn van de signaleringswaarde of het landelijk gemiddelde liggen. Of denk aan een selectie van scholen die hoger scoort op de schoolambitie p20 voor taalverzorging. Op basis van dit soort vergelijkingsmogelijkheden kun je snel informatie verzamelen die je nodig hebt voor een bestuursgesprek of -verslag.

Alles bij elkaar: de bestuursweging

Focus PO META gaat nóg een stap verder. Op basis van alle schoolwegingen van de scholen wordt de bestuursweging berekend. In het bestuursoverzicht vix worden alle resultaten van alle scholen binnen het bestuur samengenomen en vergeleken met de bestuursweging. Dit inzicht biedt op bestuursniveau handige informatie om te kunnen besluiten of op een bepaald vakgebied bestuursbrede professionalisering georganiseerd zou moeten worden, met als doel het onderwijsaanbod nog verder te versterken.

Scholing

  • Bestuursrapportage met opbrengsten Focus PO META
  • Bestuurs- en schoolkwaliteitsbeleid met Focus PO META

Meer informatie over Focus PO META? Als je onderstaand formulier invult, dan houden wij je op de hoogte

"*" geeft vereiste velden aan

Bestuursnaam*
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Aanvragen abonnement

Nieuwsgierig naar wat Focus PO voor jouw schoolbestuur kan betekenen? Neem contact op en vraag een (proef)abonnement aan.