Groeibewust Kleuteronderwijs

Groeibewust Kleuteronderwijs

Groeibewust Kleuteronderwijs is gebaseerd op het idee van een sensitief-responsieve leerkracht, iemand die nauwlettend observeert, luistert en begrijpt wat elk kind in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft om floreren. Om deze benadering te realiseren, richten we ons op de ontwikkeling van acht cruciale vaardigheden voor jonge-kindprofessionals, waarmee zij het onderwijs aan het jonge kind nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van hun lerende brein.

Kortom: Groeibewust Kleuteronderwijs is een denk- en werkwijze met als doel om jonge kinderen zo goed mogelijk te laten groeien. Dit kan worden bereikt als een leerkracht vanuit een sensitief-responsieve houding:

  • aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling;
  • een rijke leeromgeving creëert;
  • een verrijkte leeromgeving creëert;
  • passende ontwikkelimpulsen geeft;
  • aanzet tot creatief en handelend bezig zijn;
  • de omgeving structureert;
  • ontwikkelingsgroei stimuleert op alle gebieden;
  • spelend lesgeeft.

De gelijknamige publicatie door trainingspartner Helder Onderwijsadvies wordt verwacht.