HET ONDERWIJSPLANSYSTEEM VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS

Focus PO is een onderwijsplansysteem in ontwikkeling dat je nu al ondersteunt bij het maken van opbrengstgericht en passend onderwijs. Het hart van de software bestaat uit een set doorlopende leerlijnen die zijn opgebouwd uit cruciale leerdoelen. Met de leerlijnen hou je goed zicht op het aanbod en de ontwikkeling van alle leerlingen. Focus PO is er in twee hoofdvarianten: Focus PO 1-2 en Focus PO 1-8.

Focus PO 1-8

Doorlopende leerlijnen opgebouwd uit cruciale leerdoelen zijn krachtige middelen om voor elke leerling een ononderbroken ontwikkeling te realiseren.

Focus PO 1-2

Verbind de natuurlijke wijze van leren met de leerdoelen die aansluiten bij de leerstof in groep 3. Focus PO 1-2 is jouw slimme partner in het waarmaken van deze uitdaging.

Focus PO META

De bestuursmodule die in één overzicht de opbrengsten van alle scholen binnen je bestuur inzichtelijk maakt.

Met doorlopende leerlijnen houd je goed zicht op elke leerling en garandeer je een ononderbroken ontwikkeling. Dat lukt het beste als er gebruik wordt gemaakt van leerlijnen die zijn opgebouwd uit cruciale leerdoelen. Dit zijn essentiële leerinhouden die voorwaardelijk zijn aan andere leerdoelen en die zijn opgenomen in de referentieniveaus en de kerndoelen. De essentie is de kracht van Focus PO. In het bos van alle doelen, wijst dit systeem elke leerkracht de weg.

Lesmethodes en thema’s zijn standaard en leerlingpopulaties zijn divers. Focus PO biedt daarom de unieke mogelijkheid om een passend school- of thematisch aanbod samen te stellen dat bestaat uit leerlijnen die uit cruciale leerdoelen zijn opgebouwd. Vervolgens gaat elke leerkracht hier proactief op handelen met gebruikmaking van de lesmethodes en leermiddelen die er beschikbaar zijn.

Focus PO heeft de leerlijnen samengesteld aan de hand van documenten van onder andere de Stichting Leerplanontwikkeling, expertraadplegingen en een brede en diepe kennisbasis die het gehele onderwijsveld in Nederland omspant. Het systeem is gebaseerd op de onderwijskundige uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

Aanvragen abonnement

Wil je een abonnement aanvragen? Elk eenjarig abonnement wordt voorafgegaan door een gratis proefabonnement Focus PO 1-8 (volledig) van maximaal 6 maanden. Door middel van dit proefabonnement kun je alle mogelijkheden van Focus PO 1-8 (volledig) verkennen.

Wat zeggen de scholen?

Scholing

Focus PO kan het beste worden ingevoerd met behulp van trainings- of een schooladviestraject.

Onwikkelingen en updates

Sociale media

Volg je Focus PO al?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen omtrent Focus PO