Van brij naar betekenis

Stel je voor dat je team over een tool beschikt die Cito-resultaten zo bewerkt en weergeeft dat elke leerkracht inzicht krijgt in wat hij morgen in de klas kan doen. Zo’n tool bestaat; hij heet Focus PO!

Groepsplanloos werken

In twee stappen! Ten eerste door vaardigheidsscores om te rekenen naar een vergelijkingsmaat. Hiermee kunnen vakgebieden én groepen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en zijn leerkrachten verlost van het interpreteren van ‘lastige’ vaardigheidsscores. Ten tweede door de gegevens zo te presenteren dat teamleden onmiddellijk zien wat de onderwijskundige consequenties zijn op school- en groepsniveau. Het is de combinatie van deze twee acties die Focus tot een waardevolle tool maakt om schoolontwikkeling kracht bij te zetten.

Start nu met Focus PO!
“Nog nooit een instrument gehad dat zo eenvoudig inzicht geeft in de onderwijskundige uitdagingen van onze school. “Intern begeleider BS de Kameleon
“Focus laat mij zien wat mijn leerkrachten dagelijks ervaren.”Directeur BS de Regenboog

Focus PO

Algemene informatie
Meer...

VIX

Lees meer
over VIX
Meer...

FAQ

Veel gestelde vragen
Meer...

Prijzen

Kies zelf uw budget
Meer...

Uitgangs-punten

lees over
onze uitgangs-punten
Meer...

Contact

Neem contact met ons op
Meer...

Ervaar zelf wat Focus voor
jouw school kan betekenen!


Bestel nu!