Wil je de ononderbroken ontwikkeling mogelijk maken dan is Focus PO 1-8 als onderwijsplansysteem de beste keuze. Je stuurt en volgt op de essentie van het leren door middel van cruciale leerdoelen. Dit zijn beheersingsdoelen die gekoppeld zijn aan een bepaald moment in de tijd. 

Cruciale leerdoelen

Nadat het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de leerlijn. Dat gebeurt aan de hand van blokplannen met cruciale leerdoelen voor de groepen 3-8. Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Focus PO is voor elke school geschikt en wel omdat alle leerlijnen naar eigen behoefte of inzicht kunnen worden aangepast; er ontstaan dus schoolleerlijnen.

Schoolleerlijnen

Een schoolleerlijn is een aangepaste leerlijn en wel op twee hoofdpunten. Ten eerste kun je de cruciale leerdoelen in een methodeoverstijgende volgorde plaatsen (de Focus PO-leerlijn) of in een methodegebonden volgorde (in de zomer van 2022 in eerste instantie voor de leerlijn die eindigt bij referentieniveau 1S voor de lesmethodes Wereld in Getallen 5, Pluspunt 4 of Getal en Ruimte Junior). Ten tweede kun je de cruciale leerdoelen in elke leerlijn verplaatsen (naar voren of naar achteren in de tijd), ze weglaten uit de blokplannen of ze inplannen als borgingsdoel.

“Betrek leerlingen bij hun leerproces met het ik-doelenoverzicht van Focus PO.”

Lesmethode

Met je schoolleerlijn bepaal je zelf hoe je omgaat met je lesmethode en je leermiddelen. Kies je voor de methodeoverstijgende doelenvolgorde dan ga je je lesmethode losser hanteren (en ook andere leermiddelen inzetten). Kies je voor de methodegebonden doelenvolgorde dan blijf je dicht bij je lesmethode. Over de onderwijskundige keuzes achter de samenstelling van je eigen schoolleerlijn is een paper beschikbaar die je hier downloadt.

Vindplaats instructie- en verwerkingsstof

Focus PO geeft voor de meest gangbare lesmethodes aan waar zich de vindplaats van de instructie- en verwerkingsstof bevindt die bij de cruciale leerdoelen past. Je bepaalt zelf hoe je omgaat met cruciale leerdoelen waar je lesmethode niet of onvoldoende in voorziet. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om ze uit de schoolleerlijn te halen of juist om ze erin te laten staan.

Ondersteuning

Onze trainingspartner Helder Onderwijsadvies biedt maatwerk en cursussen aan.

Sociaal-emotioneel leren en burgerschap

Focus PO bevat de leerlijn Burgerschat waarin sociaal-emotioneel leren en burgerschapsontwikkeling zijn gecombineerd. Hierdoor kun je gelijktijdig werken aan de persoonlijk, de sociale en de maatschappelijke competenties van leerlingen. De leerdoelen zijn per twee leerjaren gegroepeerd: eind 2, eind 4, eind 6 en eind 8. Hierdoor is het aantal doelen overzichtelijk. Wil je ondersteuning bij het inrichten van een aanbod of bij het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling? Kijk op www.burgerschat.nl, of…

Werken met cruciale leerdoelen (3-8)

Welke schoolleerlijnen met cruciale leerdoelen zijn passend in jouw school, denkend vanuit de lesmethodes waarmee je werkt en dat wat er nodig is om op te sturen? Leer over hoe je keuzes maakt uit de leerdoelen die er zijn en hoe je van daaruit het aanbod plant, uitvoert en evalueert. Hierbij hoort ook het omgaan met de vindplaatsen in lesmethodes en het checken van de leerdoelbeheersing.

Schoolanalyse met Focus PO (1-8)

Focus PO 1-8 (volledig) brengt op schoolniveau drie zaken bij elkaar: toetsresultaten (OR1), schoolaanbod (OP1) en leerdoelbeheersing (OP2). Vanuit deze bases kun je een krachtige analyse maken, zodat je weet hoe je school ervoor staat en wat er te doen is om de kwaliteit te versterken. Hulp bij de analyse wordt geboden door trainingspartner Helder Onderwijsadvies.

Cursus Focus PO 1-8

Driedaagse cursus gericht op het gebruik van Focus PO 1-8. Voor iedereen die de software op een dieper level wil begrijpen, er praktisch vaardig in wil worden en de collega’s in de school wil ondersteunen.

 

  • Cursus van 3 dagen
  • € 1.350,-

Cyclisch en formatief handelen (3-8)

Hoe je met een doel omgaat, bepaalt de opbrengst. Meer opbrengsten uit leerdoelen halen doe je door cyclisch te handelen. Leer hoe je de cruciale leerdoelen betrekt in een cyclus van vier stappen: periode- en lesvoorbereiding, lesuitvoering en evaluatie. Formatief handelen kan in deze cyclus worden opgenomen: word vaardig in het betrekken van leerlingen bij hun eigen leervorderingen en het stellen van de juiste vragen om hun motivatie (en groei) aan te wakkeren.

Sturen op toetsresultaten (3-8)

Nadat je de schoolambities in Focus PO hebt bepaald, ga je sturen op de resultaten. Hoe doe je dat zo dat je het onderwijs behapbaar houdt en de administratieve last zoveel mogelijk beperkt? Leer hoe je de resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau beoordeelt, interpreteert en gebruikt om de kwaliteit van je onderwijs te versterken..

Schoolbespreking met Focus PO in jouw school

De krachtige overzichten van toetsresultaten in Focus PO (3-8, eventueel ook 1-2) vormen de basis van een schoolbespreking. Leer hoe je je collega’s actief betrekt bij het aflezen en analyseren van overzichten. En vervolgens: hoe je met hen de conclusies omzet naar een praktische professionaliseringsaanpak waaraan alle teamleden meedoen. Een adviseur bereidt de bespreking met je voor, voert het uit in jouw team en evalueert met jou het resultaat. Of kies je voor een tussenvorm in combinatie met een cursus? Helder Onderwijsadvies biedt wat je nodig hebt.

Cursus Schoolbespreking

Eendaagse cursus gericht op het leren uitvoeren van een schoolbespreking aan de hand van de overzichten van Focus PO. Het team komt in de actiestand en werkt toe naar haar eigen professionaliseringsaanpak.

 

  • Cursus van 1 dag
  • € 450,-

Tot slot

Focus PO ondersteunt de twee manieren van lesgeven: speels en thematisch in de groepen 1-2 en formeel en methodisch in de groepen 3-8. In het productenoverzicht zie je wat Focus PO 1-8 omvat en welke ondersteuning wij je kunnen bieden. 

Aanvragen abonnement

Nieuwsgierig naar wat Focus PO voor jouw school kan betekenen? 
Neem contact op en vraag een (proef)abonnement aan.