Wil je de ononderbroken ontwikkeling mogelijk maken dan is Focus PO 1-8 als onderwijsplansysteem de beste keuze. Je stuurt en volgt op de essentie van het leren door middel van cruciale leerdoelen. Dit zijn beheersingsdoelen die gekoppeld zijn aan een bepaald moment in de tijd. 

Een overzicht

Focus PO ondersteunt de twee manieren van lesgeven: speels en thematisch in de groepen 1-2 en formeel en methodisch in de groepen 3-8. In het overzicht hieronder zie je wat Focus PO 1-8 omvat en welke ondersteuning wij je kunnen bieden. 

Cruciale leerdoelen

Nadat het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de leerlijn. Dat gebeurt aan de hand van blokplannen met cruciale leerdoelen voor de groepen 3-8. Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Focus PO is voor elke school geschikt en wel omdat alle leerlijnen naar eigen behoefte of inzicht kunnen worden aangepast; er ontstaan dus schoolleerlijnen.

Schoolleerlijnen

Een schoolleerlijn is een aangepaste leerlijn en wel op twee hoofdpunten. Ten eerste kun je de cruciale leerdoelen in een methodeoverstijgende volgorde plaatsen (de Focus PO-leerlijn) of in een methodegebonden volgorde (in de zomer van 2022 in eerste instantie voor de leerlijn die eindigt bij referentieniveau 1S voor de lesmethodes Wereld in Getallen 5, Pluspunt 4 of Getal en Ruimte Junior). Ten tweede kun je de cruciale leerdoelen in elke leerlijn verplaatsen (naar voren of naar achteren in de tijd), ze weglaten uit de blokplannen of ze inplannen als borgingsdoel.

“Betrek leerlingen bij hun leerproces met het ik-doelenoverzicht van Focus PO.”

Lesmethode

Met je schoolleerlijn bepaal je zelf hoe je omgaat met je lesmethode en je leermiddelen. Kies je voor de methodeoverstijgende doelenvolgorde dan ga je je lesmethode losser hanteren (en ook andere leermiddelen inzetten). Kies je voor de methodegebonden doelenvolgorde dan blijf je dicht bij je lesmethode. Over de onderwijskundige keuzes achter de samenstelling van je eigen schoolleerlijn is een paper beschikbaar die je hier downloadt.

Vindplaats instructie- en verwerkingsstof

Focus PO geeft voor de meest gangbare lesmethodes aan waar zich de vindplaats van de instructie- en verwerkingsstof bevindt die bij de cruciale leerdoelen past. Je bepaalt zelf hoe je omgaat met cruciale leerdoelen waar je lesmethode niet of onvoldoende in voorziet. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om ze uit de schoolleerlijn te halen of juist om ze erin te laten staan.

Aanvragen abonnement

Nieuwsgierig naar wat Focus PO voor jouw school kan betekenen? 
Neem contact op en vraag een (proef)abonnement aan.