Leer meer over hoe Focus PO jou ondersteunt bij het borgen en versterken van de kwaliteit van je onderwijs. Van spelend lesgeven in groep 1-2 tot het sturen op referentieniveaus in de bovenbouw. Het trainingsaanbod wordt verzorgd door de trainingspartner Helder Onderwijsadvies. De aanpak is telkens: eerst het why, daarna de tool.

Schooltraject: Focus PO op de werkvloer

Professionaliseringstraject gericht op het cyclisch werken met Focus PO 1-8. Bevat onder andere: het werken met cruciale leerdoelen (in relatie met je lesmethode) en het aflezen en interpreteren van overzichten van toetsresultaten.

Schooltraject: Spelend lesgeven met Focus PO 1-2

Professionaliseringstraject gericht op het cyclisch en thematisch werken met de cruciale leerdoelen van Focus PO 1-2. Bevat onder andere: inrichting van een rijke leeromgeving en het geven van spelinstructies.

Practice-class Focus PO 1-8

Driedaagse training gericht op het gebruik van Focus PO 1-8. Voor iedereen die de software op een dieper level wil begrijpen, er praktisch vaardig in wil worden en de collega’s in de school wil ondersteunen.

Practice-class Focus PO 1-2

Training van een dagdeel om praktisch vaardig te worden in het gebruik van Focus PO 1-2. Je leert ook begrijpen hoe de uitgangspunten van Groeibewust Kleuteronderwijs terugkomen in de software.

Practice-class Focus PO 3-8 (basis)

Training van een dagdeel gericht op het aflezen en interpreteren van de overzichten van de toetsresultaten van Focus PO. Er wordt ingegaan op het begrip van de vix en de referentieniveaus.

Cursus Schoolbespreking met Focus PO

Eendaagse cursus gericht op het leren uitvoeren van een schoolbespreking aan de hand van de overzichten van Focus PO. Het team komt in de actiestand en werkt toe naar haar eigen professionaliseringsaanpak.

Helder Onderwijsadvies biedt ook advisering op maat, zoals:

  • begeleiding en coaching van het MT bij het implementeren van Focus PO
  • advisering bij het ontwikkelen van onderwijsplannen (kwaliteitskaarten)
  • schrijven van een reparatieplan op cruciale leerdoelen
  • coaching op de werkvloer bij het uitvoeren van een school- groeps- of leerlingbespreking

Laat je vraag achter via het contactformulier.