Focus PO ondersteunt scholen bij het op peil houden van de onderwijskwaliteit. Soms is het nodig om de kwaliteit (verder) te versterken. Om dit mogelijk te maken biedt onze trainingspartner Helder Onderwijsadvies maatwerk en cursussen aan die zijn afgestemd op de vraag en de ontwikkelingsbehoeften van jouw school. Van begeleiding van een MT of kwaliteitscoördinator/IB tot aan scholing van teams en coaching van individuele leerkrachten. Helder Onderwijsadvies helpt!

Sociaal-emotioneel leren en burgerschap

Focus PO bevat de leerlijn Burgerschat waarin sociaal-emotioneel leren en burgerschapsontwikkeling zijn gecombineerd. Hierdoor kun je gelijktijdig werken aan de persoonlijke, de sociale en de maatschappelijke competenties van leerlingen. De leerdoelen zijn per twee leerjaren gegroepeerd: eind 2, eind 4, eind 6 en eind 8. Hierdoor is het aantal doelen overzichtelijk. Wil je ondersteuning bij het inrichten van een aanbod of bij het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling? Bezoek https://burgerschat.nl

Werken met cruciale leerdoelen in groep 3 t/m 8

Welke schoolleerlijnen met cruciale leerdoelen zijn passend in jouw school, denkend vanuit de lesmethodes waarmee je werkt en dat wat er nodig is om op te sturen? Leer over hoe je keuzes maakt uit de leerdoelen die er zijn en hoe je van daaruit het aanbod plant, uitvoert en evalueert. Hierbij hoort ook het omgaan met de vindplaatsen in lesmethodes en het checken van de leerdoelbeheersing.

Groeibewust Kleuteronderwijs (groep 1-2)

Focus PO 1-2 is een middel in het waarmaken van Groeibewust Kleuteronderwijs. Leer hoe je observeert en passende ontwikkelimpulsen geeft, hoe je plant in de zone van de naaste ontwikkeling, hoe je thema’s samen met leerlingen opbouwt en spelenderwijs lesgeeft. Zelf werken met de rijke thema’s van Kleuterflits? Ook dat is mogelijk.

Implementatie Focus PO 1-2

Implementatie op jouw school om praktisch vaardig te worden in het gebruik van Focus PO 1-2. Je leert ook begrijpen hoe de uitgangspunten van Groeibewust Kleuteronderwijs terugkomen in de software.

Implementatie Focus PO 1-8

Implementatie op jouw school gericht op het gebruik van Focus PO 1-8. Voor iedereen die de software op een dieper level wil begrijpen, er praktisch vaardig in wil worden en de collega’s in de school wil ondersteunen.

Implementatie Focus PO 3-8

Implementatie op jouw school gericht op het aflezen en interpreteren van de overzichten van de toetsresultaten van Focus PO. Er wordt ingegaan op het begrip van de vix en de referentieniveaus.

Passend aanbod met heldere leerlijnen en cruciale leerdoelen

Een passend schoolaanbod dat aansluit bij de leerlingpopulatie en schoolambities, waarbij we voor alle leerlingen streven naar het behalen van het referentieniveau dat bij hun leerpotentie past. Dat kan een uitdaging zijn. Met dit schooltraject helpen wij jullie als team middels informerende en praktische trainingen, onder andere met het verkennen van het werken met leerlijnen, cruciale leerdoelen en het opstellen van een helder en compleet periodeplan in Focus PO. Daarnaast zullen we dieper ingaan op observeren, meten en registreren van leerdoelbeheersing, waardoor jij elke periode jouw aanbod passend kan maken voor jouw groep.

Cyclisch en formatief handelen in groep 3 t/m 8

Hoe je met een doel omgaat, bepaalt de opbrengst. Meer opbrengsten uit leerdoelen halen doe je door cyclisch te handelen. Leer hoe je de cruciale leerdoelen betrekt in een cyclus van vier stappen: periode- en lesvoorbereiding, lesuitvoering en evaluatie. Formatief handelen kan in deze cyclus worden opgenomen: word vaardig in het betrekken van leerlingen bij hun eigen leervorderingen en het stellen van de juiste vragen om hun motivatie (en groei) aan te wakkeren.

Sturen op toetsresultaten in groep 3 t/m 8

Nadat je de schoolambities in Focus PO hebt bepaald, ga je sturen op de resultaten. Hoe doe je dat zo dat je het onderwijs behapbaar houdt en de administratieve last zoveel mogelijk beperkt? Leer hoe je de resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau beoordeelt, interpreteert en gebruikt om de kwaliteit van je onderwijs te versterken.

Schoolanalyse met Focus PO 1-8

Focus PO 1-8 (volledig) brengt op schoolniveau drie zaken bij elkaar: toetsresultaten (OR1), schoolaanbod (OP1) en leerdoelbeheersing (OP2). Vanuit deze basis kun je een krachtige analyse maken, zodat je weet hoe je school ervoor staat en wat er te doen is om de kwaliteit te versterken. Hulp bij de analyse wordt geboden door trainingspartner Helder Onderwijsadvies.

Schoolbespreking met Focus PO in jouw school

De krachtige overzichten van toetsresultaten in Focus PO (3-8, eventueel ook 1-2) vormen de basis van een schoolbespreking. Leer hoe je je collega’s actief betrekt bij het aflezen en analyseren van overzichten. En vervolgens: hoe je met hen de conclusies omzet naar een praktische professionaliseringsaanpak waaraan alle teamleden meedoen. Een adviseur bereidt de bespreking met je voor, voert het uit in jouw team en evalueert met jou het resultaat. Of kies je voor een tussenvorm in combinatie met een cursus? Helder Onderwijsadvies biedt wat je nodig hebt.

Cursus Schoolbespreking

Eendaagse cursus gericht op het leren uitvoeren van een schoolbespreking aan de hand van de overzichten van Focus PO. Het team komt in de actiestand en werkt toe naar haar eigen professionaliseringsaanpak.

 

  • Cursus van 1 dag
  • € 450,-

Helder Onderwijsadvies biedt ook advisering op maat, zoals:

  • begeleiding en coaching van het MT bij het implementeren van Focus PO
  • advisering bij het ontwikkelen van onderwijsplannen (kwaliteitskaarten)
  • schrijven van een reparatieplan op cruciale leerdoelen
  • coaching op de werkvloer bij het uitvoeren van een school- groeps- of leerlingbespreking

Laat je vraag achter via het contactformulier.