Groeibewust Kleuteronderwijs

Groeibewust Kleuteronderwijs is een denk- en werkwijze met als doel om jonge kinderen zo goed mogelijk te laten groeien. Dit kan worden bereikt als een leerkracht vanuit een sensitief-responsieve houding:

  • alle ontwikkelingsgebieden stimuleert;
  • aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling;
  • de omgeving structureert;
  • een rijke en verrijkte omgeving creëert;
  • aanzet tot creatief en handelend bezig zijn;
  • veel ruimte biedt voor spel;
  • spelend lesgeeft.

De gelijknamige publicatie door trainingspartner Helder Onderwijsadvies wordt verwacht.