Wil je dat toetsresultaten aanzetten tot actie? Dan vraagt dat om een krachtige weergave. En om de juiste vergelijkingsmogelijkheden: met de referentieniveaus, met de schoolweging en met de schoolambities.

Vaardigheidsindex

Om doeltreffend kunnen werken met referentieniveaus, schoolweging en schoolambities rekent Focus PO elk toetsresultaat om naar een vix-score. Dit is een score op een schaal van 1 tot 100. Die omrekening is mogelijk voor vrijwel alle toetsen van elke toetsaanbieder: Boom, Bureau ICE, Cito en Diataal. Voor elke toets en op elk meetmoment is het landelijk gemiddelde altijd 50. De vix-schaal is verdeeld in vijf kwintielen. Blijft een vix-score van een leerling door de tijd heen gelijk, dan verandert zijn positie ten opzichte van de andere leerlingen in Nederland niet. Meer over de vix lees je hier.

Referentieniveaus

Op basis van de vix geeft Focus PO voor elke leerling in 3-8 voor het vak rekenen, lezen en taalverzorging aan welk referentieniveau (1F, 1S of 2F) hij eind groep 8 zal gaan behalen. Op groepsniveau kun je met een druk op de knop zien om hoeveel procenten van de leerlingen het dan gaat. Met behulp van dit overzicht kun je sturen op de door jouw gewenste eindresultaten (inclusief de kengetallen van het onderwijsresultatenmodel PO). In Focus PO stel je namelijk je eigen ambities in: de percentages leerlingen die eind groep 8 aan de referentieniveaus moet voldoen.

“Zie direct hoeveel leerlingen er op weg zijn naar de referentieniveaus.”

Schoolambities

De eindambities (referentieniveaus) zijn gekoppeld aan de schoolambities voor de volgtoetsen. In Focus PO kun je een ambitieprofiel kiezen dat past bij jouw schoolweging. We werken met twee ambities: een vix-ambitie voor 80% van de leerlingen (p80) en een vix-ambitie voor de sterkste 20% van de leerlingen (p20). Hier tussenin ligt het gemiddelde (zwarte punt). Het advies is om een profiel te kiezen waarvan het gemiddelde minimaal in lijn ligt met de schoolweging (stippellijn). Die keuze is mogelijk omdat de vix en de schoolweging aan elkaar zijn gekoppeld.

Schoolweging

Door de koppeling van schoolweging aan vix is het eenvoudig om een schoolweging te vertalen naar een concrete opbrengstverwachting. Bij een schoolweging van 33 hoort een vix van 47. Ligt het gemiddelde van de school- of groepsopbrengsten hierboven, dan heb je meer uit de leerlingen gehaald dan dat wat er door het CBS is berekend. Je zou het leerwinst kunnen noemen.

Middenmoot

Focus PO toont de middenmoot van de school- of groepsopbrengsten. Hierdoor krijg je direct een idee van wat je moet doen. Als je onderkant van de middenmoot (p80) lager ligt dan de schoolambities, dan moet je de kwaliteit van je basisaanbod versterken. Als de onderzijde van de middenmoot op niveau is maar blijft bovenzijde (p80) achter, dan ga je het aanbod aan de sterkere leerlingen aanpassen.

School > groep > leerling

Met de overzichten van Focus PO 3-8 kun je je kwaliteitscyclus inrichten vanuit je methodeoverstijgende toetsresultaten. Je vergelijkt eerst de schoolopbrengsten met je schoolambities (en je bepaalt of je tot actie overgaat). De groepsopbrengsten vergelijk je er daarna ook mee (en je bepaalt of je tot actie overgaat). Tenslotte ga je na of er nog aanpassingen per leerling nodig zijn. Dat doe je aan de hand van het overzicht waarin je per leerling kunt zien hoe de vix zich ontwikkelt. 

Ondersteuning

Practice-class Focus PO 3-8 (basis)

Training van een dagdeel gericht op het aflezen en interpreteren van de overzichten van de toetsresultaten van Focus PO. Er wordt ingegaan op het begrip van de vix en de referentieniveaus.

Cursus Schoolbespreking met Focus PO

Eendaagse cursus gericht op het leren uitvoeren van een schoolbespreking aan de hand van de overzichten van Focus PO. Het team komt in de actiestand en werkt toe naar haar eigen professionaliseringsaanpak.

Tot slot

Focus PO levert overzichten die in een oogopslag helder maken waar je staat. Puzzelen en omrekenen is niet meer nodig. Dat doet Focus PO voor je en daarvoor gebruiken we de vaardigheidsindex (vix). In het producternoverzicht zie je wat Focus PO 3-8 (basis) omvat en welke ondersteuning wij je kunnen bieden. 

Aanvragen abonnement

Nieuwsgierig naar wat Focus PO voor jouw school kan betekenen? 
Neem contact op en vraag een (proef)abonnement aan.