Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aan een abonnement op Focus PO zijn een aantal voorwaarden verbonden. Ze bieden jou en ons zekerheden, zodat duidelijk is waar je aan toe bent. Dit zijn de Verwerkersovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, de betalingsvoorwaarden en de mogelijkheden om (tussentijds) van abonnement te wijzigen.

Betalingsvoorwaarden

Voor alle schoolabonnementen geldt dat je naar gebruik betaalt. Voor een leerling in het systeem waarvoor Focus PO geen data verwerkt, betaal je dus niet. Voor Focus PO META is dat anders: de factuur wordt gebaseerd op het (getelde) aantal leerlingen in de groepen 3 tot en met 8.

Betalen naar gebruik (schoolabonnementen)

Na de start van je eenjarige abonnement ontvang je een factuur. Het bedrag dat hierin is opgenomen wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat geteld is in leerjaren die samenvallen met de gekozen abonnementsvorm. Dit is de voorinvestering. Vervolgens wordt per maand het aantal leerlingen geteld waarvoor data wordt verwerkt. Hiervan is sprake als er voor een leerling de afgelopen 9 maanden data is verwerkt uit een van de volgende categorieën: methodeoverstijgende toetsen, leerdoelbeheersing of betrokkenheid. Elke maand wordt dit aantal (niet zichtbaar) vermenigvuldigd met het bedrag per leerling per maand.

Ga je na het eerste abonnementsjaar door naar het tweede jaar, dan vindt er bij aanvang van het tweede jaar een verrekening plaats. Over het eerste jaar betaal je dan voor het gebruik. Stop je na het eerste jaar dan gebeurt dit niet.

Aan het einde van het abonnementsjaar is het jaargebruik bekend. Het factuurbedrag aan het begin van het volgende abonnementsjaar is een rekensom van drie delen: de voorinvestering van het vorige abonnementsjaar, het jaargebruik over het afgelopen abonnementsjaar en de voorinvestering voor het volgende abonnementsjaar. Deze voorinvestering is gebaseerd op het aantal leerlingen waarvoor in de eerste weken na de verlengingsdatum data wordt verwerkt.

Wijzigen abonnement

Een eenjarig abonnement wordt automatisch verlengd. Je ontvangt twee maanden voor de verlengingsdatum een e-mail om je te herinneren aan de opzegtermijn. Doe je niets dan loopt je abonnement door; zo verlies je geen data. Mocht het zo zijn dat de Algemene Voorwaarden in het eerste abonnementsjaar zijn gewijzigd, dan worden deze op de verlengingsdatum automatisch van kracht.

Gedurende het abonnementsjaar kun je zelf je abonnement uitbreiden, bijvoorbeeld van Focus PO data naar Focus PO 1-2, of van Focus PO 3-8 (basis) naar Combi Focus PO 1-2 & Focus PO 3-8 (basis). Je regelt dit zelf in Focus PO via ‘Mijn gegevens’. Op het moment dat je het uitgebreidere abonnement hebt aangeklikt, gaat het abonnementsjaar opnieuw in. Je ontvangt in de loop van de volgende maand een factuur waarin het voorgaande abonnement is verrekend met de voorinvestering van het nieuwe abonnement.

Wil je binnen de opzegtermijn terugschakelen naar een beperktere abonnementsvorm of definitief opzeggen dan kun je dit kenbaar maken via een e-mail aan info@focuspo.nl.

Focus PO META

Focus PO META is zo ingericht dat de data-toevoer vanuit de scholen altijd in stand wordt gehouden (en niet afhankelijk is van de keuze voor het type schoolabonnement). Hierdoor blijft het beeld op bestuursniveau compleet.

  1. Focus PO data abonnementen blijven lopen zolang Focus PO META actief is.
  2. Als een bestuur werkt met Focus PO META dan wordt een schoolabonnement dat wordt opgezegd automatisch omgezet in Focus PO data.