Vaardigheidsindex

In Focus PO worden de opbrengsten die verkregen worden met methode-overstijgende toetsen omgezet naar de vaardigheidsindex (vix). Deze maat maakt het mogelijk om met volgtoetsen gemeten scores te vergelijken. Hierdoor kunnen schoolleiders en leerkrachten leeropbrengsten makkelijk interpreteren, waardoor de vertaalslag ervan naar interventies op school- en groepsniveau vereenvoudigt.

Kort uitgelegd

Voor leerkrachten is het werken met vaardigheidsscores verwarrend. Ze moeten elke keer opnieuw kijken naar wat de betekenis van een score is. Aan het getal van de vaardigheids- of ontwikkelingsscore zelf kun je de norm ten opzichte van leerlingen in hetzelfde leerjaar en op hetzelfde meetmoment namelijk niet ‘aflezen’. Met een IQ-score kan dat wel. Een IQ van 114 zegt je onmiddellijk waar een persoon zich bevindt ten opzichte van het gemiddelde, ongeacht zijn leeftijd. Een kind van 10 met een IQ van 105 is intelligenter dan een jongere van 18 met een IQ van 79. Zo werkt de vix ook. Alle vaardigheidsscores worden omgerekend naar een vaste schaal die loopt van 1 t/m 100. Het landelijk gemiddelde is altijd 50. De schaal kent een verdeling in 5 kwintielen (telkens 20%), aangeduid met de Romeinse cijfers I t/m V. De schaal is gekoppeld aan de onderwijsbehoeften en, tot slot, specifiek voor de vakken rekenen, lezen en taalverzorging aan de referentieniveaus die de eindpunten vormen van de leerlijnen van cruciale leerdoelen die in Focus PO zijn opgenomen. Dit alles maakt de interpretatie van methode-overtijgende opbrengsten een stuk gemakkelijker.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de vix? Download hier de volledige uitleg.