De training is geheel naar wens samen te stellen. De volgende zaken zouden aan bod kunnen komen: aan de hand van vijf resultaatindicatoren* kun je met Focus PO META bijsturen in de richting van de eindresultaten. Hoe je dat aanpakt, leer je in deze training. We starten met het begrijpen van de datastromen tussen de gebuikte systemen en de wijze waarop toetsresultaten worden omgezet naar vix-scores. Vervolgens leer je hoe je de informatie oproept in de verschillende schermen van Focus PO META en hoe je daarbinnen filtert. Welke kwaliteitssignalen haal je uit de overzichten? Wat is de betekenis van elk van de vijf resultaatindicatoren? Welke analysevragen kun je daarbij stellen en hoe verwoord je dit alles in een resultatenrapport dat de basis is voor een goed gesprek over kwaliteit? In deze training leer je ook hoe je Focus PO META kunt gebruiken bij het vormgeven van het bestuursbeleid (BKA) en de koppeling met het beleid in de scholen (SKA).

*In vix-scores zijn dat de p20, de p80 en het gemiddelde. In percentages zijn dat Naar 1F en Naar 1S/2F.

Voor wie?

Voor bestuursmedewerkers die met onderwijskwaliteit bezig zijn. Ook schoolleiders, al dan niet werkend met Focus PO 3-8 (basis), zijn welkom. Voorwaardelijk aan deze training is dat je beschikt over Focus PO META (of daar toegang toe hebt).

Doelen

De volgende doelen kunnen worden nagestreefd in deze training (naar wens te kiezen):

  1. Je begrijpt hoe de datastromen tussen de gebruikte systemen in elkaar zitten en hoe toetsresultaten omgezet worden naar de vaardigheidsindex.
  2. Je weet hoe je gewenste data in Focus PO META oproept, filtert en daaruit kwaliteitssignalen haalt
  3. Je kent de betekenis van de vijf resultaatindicatoren.
  4. Je hebt inzicht in de analysevragen die je kunt stellen over de resultaatindicatoren.
  5. Je kunt zelf een resultatentrapport samenstellen.
  6. Je kunt kwaliteitsgesprekken met scholen voeren, gericht op het bij elkaar brengen van (verschillende) perspectieven (vanuit verschillende rollen) op dezelfde resultaten.
  7. Je kunt met Focus PO META richting geven aan het bestuurs- en schoolbeleid (BKA/SKA).

Literatuur

Masterclass

Je kunt dit maatwerktraject ook in de vorm van een masterclass volgen. Klik hier.

Aanvraag

Heb je interesse of wil je dit traject aanvragen? Klik op de onderstaande knop, kies voor ‘Ik wil informatie over advisering of trainingen op school’ en vul het formulier in. Vergeet niet te vermelden dat het gaat om het traject ‘Scholing op maat Focus PO META‘.