Hoe activeer je je team bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid op schoolniveau? Het antwoord op die vraag start met een goed overzicht van toetsresultaten. Daarin zie je in één oogopslag waar alle leerlingen staan ten opzichte van de schoolambities. Vanuit de resultaten doorloop je vervolgens via een reeks activerende werkvormen de stappen van de schoolbespreking. De opbrengst is een door het team ontworpen professionaliseringsaanpak voor de duur van twintig weken en gericht op de versterking van het eigen pedagogisch-didactisch handelen.

Inhoud

In de cursus Schoolbespreking met Focus PO (of een ander softwaresysteem) leer je hoe je een schoolbespreking uitvoert als onderdeel van je kwaliteitscyclus. Je leert hoe je een team in de actiestand kunt zetten, oftewel: hoe je de teamleden actief kunt betrekken bij de stappen evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen en uitvoeren & monitoren van een professionaliseringsaanpak.

Deze cursus is opgebouwd uit infoblokken, reflectiemomenten en good practices. Je leert hoe:

  • je goede schoolambities opstelt (en daarmee omgaat)
  • je een goed overzicht van toetsresultaten opstelt.
  • je een schoolbespreking voorbereidt.
  • je een schoolbespreking uitvoert (inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig).
  • je jouw team actief betrekt bij het doorlopen van de stappen van de schoolbespreking.
  • je de uitkomsten van de schoolbespreking monitort en bijstelt.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen in het primair onderwijs die direct of indirect bij een schoolbespreking is betrokken (en die werkt op een school die Focus PO gebruikt). 

 

“Deze cursus geeft handen en voeten aan het sturen op kwaliteit in de school.”

Eindniveau (doelen)

Aan het einde van deze cursus weet je wat er nodig is om de schoolbespreking op jouw school voor te bereiden, uit te voeren en de uitkomsten ervan vast te leggen en te borgen. Wat betreft de voorbereiding is er bijzondere aandacht voor dataverzameling, datapresentatie en de het opstellen van schoolambities.

Werkvormen en literatuur

De cursus is opgebouwd uit infoblokken, reflectiemomenten en good practices.
Groepsplanloos werken FAQ (2018). Gijzen & van Hasselt. Deel II – De schoolbespreking

Overige informatie

Trainers

Wijnand Gijzen

Jeroen Mulder

Programma
De cursus duurt 1 dag van 9.30 – 15.00u

Data
Donderdag 5 september 2024
Donderdag 19 september 2024
Donderdag 9 januari 2025
Donderdag 16 januari 2025

Locatie
Parallelweg West 15A
4104AX Culemborg

Geen Focus PO?
Deze cursus kan ook worden gevolgd door deelnemers van scholen die niet met Focus PO werken. 

Inschrijven

€450,-

per deelnemer (vrijgesteld van btw)

"*" geeft vereiste velden aan

Naam deelnemer*
Ik wil graag deelnemen op de volgende dag:*
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.