Rapport 1-2

Na een uitgebreide testfase is het zover! De functie ‘rapport’ voor de groepen 1-2 is vrijgekomen in Focus PO. Vanaf nu kun deze samenstellen, aanmaken, aanvullen en afdrukken voor leerlingen in de groepen 1 en 2.

Rapport
Je maakt een format (blauwdruk) aan en kiest welke onderdelen erin moeten worden opgenomen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de opname van het rugzakje, de subdomeinen, tekstvakken etc. Na het kiezen van een format voor een leerling, vul je de beheersing van de cruciale leerdoelen aan met je eigen observaties en bevindingen. Tenslotte kun je het rapport afdrukken en aan de ouder(s)/verzorger(s) overhandigen. 

Komende periode
De komende maanden zal Focus PO nog verder uitgebreid worden met functionaliteiten die te maken met de cruciale leerdoelen: notities bij leerdoelen, overzichten op leerling-, groeps- en schoolniveau, versterking van de themaplan-cyclus. De rapporten voor 3-8 volgen spoedig.

Voor meer informatie over Focus PO 1-2 klik hier.