Alles is vergelijkbaar

Boom, Diataal en IEP-toetsen zijn in de afgelopen periode aan Focus PO gekoppeld. Welke volgtoets je ook kiest, in Focus PO kun je middels de vaardigheidsindex (vix) alle methodeoverstijgende toetsen met elkaar vergelijken.

De opbrengsten uit methodeoverstijgende toetsen van Boom, Bureau ICE (IEP) en Diataal worden in Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex (vix). Deze schaal loopt van 1 tot 100 en op elk meetmoment en voor elk toets is het landelijk gemiddelde 50. De schaal is verdeeld in vijf stukken van telkens 20 procent: de bekende verdeling van de Romeinse cijfers I t/m V. 

Met behulp van de vix in Focus PO maakt het niet uit welke toetsen je gebruikt. Alles is vergelijkbaar. In dezelfde opbrengstmaat kies je ook voor de schoolambities. Omdat de schaal voor de schoolweging is gekoppeld aan de vix, zie je in een oogopslag of jouw gekozen schoolambities zich lager, gelijk of hoger bevinden ten opzichte van de opbrengsten die van jouw leerlingpopulatie verwacht worden.

Van links naar rechts: vix-schaal met percentielen, de leerlijnen, schaal voor de schoolweging, de schoolambities, de middenmoten van de schoolopbrengsten door de tijd heen. De onderste en bovenste waarde staan voor respectievelijk de opbrengsten die door twintig en tachtig procent van de leerlingen bereikt (moeten) zijn.