Focus PO megamenu

In Focus PO wordt het megamenu uitgerold. Hierdoor komt er nog meer ruimte voor de overzichten. Een basisvoorwaarde om goed met het systeem te kunnen werken (vooral met kleuters). Op dit moment is OPBRENGSTEN even op schoolniveau opgedeeld in toetsen en referentieniveaus. Die tweede gaat er spoedig uit.