De doorstroomtoets komt eraan!

Hoeveel leerlingen gaan op dat moment de referentieniveaus behalen? 

Geen onbelangrijke vraag! Dit zijn namelijk de aantallen waar de Inspectie van het Onderwijs naar kijkt. Het onderwijsresultatenmodel verandert niet, maar de doorstroomtoets wordt wel een paar maanden eerder afgenomen dan de voormalige eindtoets. Er is dus minder leertijd! En dat betekent dat er minder leerlingen zijn die de referentieniveaus zullen gaan behalen dan in de oude situatie (van de eindtoets). 

Hoe krijg je nu al zicht op waar je op afkoerst? Hoe sta je ervoor wat betreft rekenen, lezen en taalverzorging, en voor de combinatie daarvan? Met Focus PO zie je dat met een druk op de knop. 

Meer weten over hoe Focus PO anticipeert op de doorstroomtoets? Bekijk hieronder het webinar ‘Zicht op de doorstroomtoets en de referentieniveaus met Focus PO’. Aan het einde daarvan heb je zicht op:

  1. de effecten van de doorstroomtoets in januari op de aantallen leerlingen die aan de referentieniveaus gaan voldoen
  2. de aanpassingen in Focus PO: wijziging in de schoolambities
  3. aflezen van toetsdata, zodat je weet hoe je ervoor staat

Host: Wijnand Gijzen.