Download de handleiding: Exports Focus PO (versie 2)

Afgelopen week is er een nieuwe handleiding gepubliceerd. Je kunt deze downloaden in de software: www.focuspo.net.

Inhoud
Nadat het blokplan in Focus PO definitief gemaakt is, staan er drie bestanden voor je klaar die je kunt downloaden en printen. Het gaat om de volgende bestanden:

  1. Werkplan
    Dit bestand bevat een plan dat je (dagelijks) handelen ondersteunt ten aanzien van de (beheersing van de) geplande cruciale doelen tijdens een blokperiode.
  2. Vindplaats cruciale leerdoelen in lesmethodes
    Dit bestand bevat een overzicht van de vindplaatsen van de leerstof in de lesmethodes die past bij de geplande blok-, borgings- en bezemdoelen.
  3. Ik-doelen voor leerlingen
    Dit bestand bevat per leerling een overzicht van de te leren doelen in de komende blokperiode. Het is bedoeld om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leerproces; het maakt leren zichtbaar.

In de handleiding wordt per bestand beschreven uit welke elementen het bestaat en hoe je het kunt gebruiken. De ‘codes’ die de vindplaatsen in de lesmethodes aangeven zijn ook in de handleiding opgenomen. Zie hieronder waar je de handleiding kunt vinden: