Meer weten? Surf naar de website van ParnasSys.

In Focus META zie je per school en per vakgebied hoeveel procent van de leerlingen op weg is naar het behalen van niveau 1F en 1S/2F op de doorstroomtoets.
Het getal van de schoolweging wordt uitgedrukt in een vix-score. Hierdoor kun je zien waar elke school per vak staat met haar resultaten ten opzichte van de leerlingpopulatie en wat daarvan verwacht wordt.