Jouw eigen schoolleerlijn

Naast de methodeoverstijgende leerlijn met cruciale leerdoelen van Focus PO kun je nu ook een methodeleerlijn volgen. Voor Wereld in Getallen 5, Pluspunt 4 en Getal en Ruimte Junior zijn de cruciale leerdoelen tot en met het referentieniveau 1S in de volgorde van de lesmethode gezet. De leerlijn van je lesmethode wordt je leidend principe en je stuurt op de essentiële leerinhouden. 

Met de functie van de schoolleerlijn kun je zelf de leerlijn in Focus PO aanpassen. Eerst maak je een keuze voor een methodegebonden of een methodeoverstijgende leerlijn. Vervolgens kun je bepalen welke leerdoelen je vooruit of achteruit plaatst (plaats), welke leerdoelen je wel of niet in de blokplannen van de leerkrachten terug wilt laten komen (gepland) en welke leerdoelen je wilt borgen (en op welk moment – geborgd). Met deze bewerkingen kun je de leerlijn helemaal afstemmen op jouw leerlingpopulatie, jouw team en jouw schoolontwikkeling. 

Over de onderwijskundige keuzes achter de samenstelling van je eigen schoolleerlijn is een paper beschikbaar die je hieronder downloadt: