De nieuwe functies in Focus PO 1-2

Op woensdag 19 oktober is er een nieuwe release geweest. Dit is de eerste uit een reeks wijzigingen die we doorvoeren in Focus PO 1-2. Wat is er veranderd? 

Nieuwe normen
Er zijn nieuwe voorlopige normen geïntroduceerd voor alle ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, gedrag en motoriek. In plaats een gemiddeldelijn wordt er nu een middengebied getoond. Dat is ook doorgevoerd in het leerlingrapport. De ondersteuningslijn is op de meeste plaatsen op de p80 geplaatst. Dat wil zeggen dat 80% van de leerlingen in Nederland op of boven de ondersteuningslijn functioneert. Een uitzondering daarop geldt voor rekenen en taal vanaf november groep 2 (5;5 jaar) als deze lijn omhoog loopt richting een gemiddelde leerdoelscore van 3 (alle basisdoelen beheerst).

Binnenkort organiseren we een webinar over leerdoelscores en de totstandkoming van de voorlopige normen. Er is gisteren een e-mail uitgegaan, check je inbox of vraag de Focus PO beheerder van jouw school.

Thema’s
Bij een thema is het nu mogelijk om een activiteit per subdomein in te voeren (dus niet alleen meer per leerdoel). Tevens is het mogelijk om ook de betekenissen vanuit drie vragen in te vullen (hiermee verantwoord je de keuze voor een thema). Let nog even op: deze zaken komen er aan de voorkant nog niet uit (dat wordt mogelijk in een van de volgende releases).

Tot slot is het ook mogelijk om bij een thema bestanden te uploaden. Het gaat dan om overige bestanden, want er wordt nog een mogelijkheid ingebouwd om bij de diverse onderdelen van het thema (bijv. bij een activiteit of bij een liedje/versje) apart bestanden up te loaden.

Wat komt er nog meer aan?

  • Een flexibilisering van het themaplan; tijdens de uitvoering kun je het aanpassen
  • Een overzicht van de aangeboden en geplande subdomeinen tijdens de thema’s
  • Toevoeging van leerdoelen van gedrag en motoriek aan het themaplan
  • Flexibel groeperen van leerlingen; het zonedoel is niet meer verplicht
  • Een grotere variëteit aan exportbestanden
  • Een groepsoverzicht (van leerdoelscores)

En nog meer (maar daarover later meer).