INVESTERING Kies het abonnement dat bij je past

Vier varianten

Om Focus PO te gebruiken kun je na een proefabonnement een eenjarig abonnement afsluiten dat aan het einde van het abonnementsjaar automatisch wordt verlengd. Er zijn drie abonnementen en een combinatieabonnement beschikbaar:

  1. Focus PO 1-2
  2. Focus PO 3-8 (basis)
  3. Combi Focus PO 1-2 & Focus PO 3-8 (basis)
  4. Focus PO 1-8 (volledig)

Belangrijk: elk eenjarig abonnement wordt voorafgegaan door een gratis proefabonnement Focus PO 1-8 (volledig) van maximaal 6 maanden. Door middel van dit proefabonnement kun je alle mogelijkheden van Focus PO 1-8 (volledig) verkennen.

Wil je een snel overzicht hebben? Bekijk hieronder de video.

Investering

Voor elk eenjarig abonnement wordt een bedrag per leerling per maand/jaar in rekening gebracht.

Focus PO 1-2: € 0,96 per leerling per maand (€ 11,50 per jaar)
Focus PO 3-8 (basis): € 0,30 per leerling per maand (€3,60 per jaar)
Focus PO 1-8 (volledig): € 0,96 per leerling per maand (€ 11,50 per jaar)

De abonnementen Focus PO 1-2 en Focus PO 3-8 (basis) kunnen gecombineerd worden.

Een overzicht

Aanvragen abonnement

Wil je een abonnement aanvragen? Elk eenjarig abonnement wordt voorafgegaan door een gratis proefabonnement Focus PO 1-8 (volledig) van maximaal 6 maanden. Door middel van dit proefabonnement kun je alle mogelijkheden van Focus PO 1-8 (volledig) verkennen.

Proefabonnement en adviestrajecten

Door middel van een proefabonnement kun je alle mogelijkheden van Focus PO 1-8 (volledig) verkennen. De praktijk heeft geleerd dat de verkenning en het gebruik van Focus PO aanzienlijk beter verloopt als de proefperiode wordt gecombineerd met een adviestraject vanuit HELDER Onderwijsadvies. Het draait namelijk niet om het systeem, maar om de bedoeling. Hoe beter de bedoeling wordt begrepen (en omarmd), hoe groter de kans op succes.

Een proefabonnement wordt slechts eenmaal verstrekt, ongeacht je eventuele wens om in het begin slechts een gedeelte van Focus PO te gaan gebruiken. Maak van de proefperiode dus zoveel mogelijk gebruik om alle aspecten van de software te verkennen. De duur van de proefperiode wordt mede bepaald aan de duur van een eventueel invoeringstraject of training (en is maximaal 6 maanden).

Voorwaarden

Voor een proef- of eenjarig abonnement wordt een overeenkomst afgesloten en daarop zijn de Algemene Voorwaarden Focus Onderwijs en de Verwerkersovereenkomst Focus PO van toepassing. In het registratieproces bij aanvang van het proefabonnement geef je akkoord op de Algemene Voorwaarden en wordt er gecheckt of er al een Verwerkersovereenkomst met jouw bestuur is gesloten. Als dit laatste (nog) niet het geval is, wordt er een actie van je verwacht.

Betalen naar gebruik

Na de start van je eenjarige abonnement ontvang je een factuur. Het bedrag dat hierin is opgenomen wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat geteld is in leerjaren die samenvallen met de gekozen abonnementsvorm. Dit is de voorinvestering. Vervolgens wordt per maand het aantal leerlingen geteld waarvoor data wordt verwerkt. Hiervan is sprake als er voor een leerling de afgelopen 9 maanden data is verwerkt uit een van de volgende categorieën: methodeoverstijgende toetsen, leerdoelbeheersing of betrokkenheid. Elke maand wordt dit aantal (niet zichtbaar) vermenigvuldigd met het bedrag per leerling per maand.

Ga je na het eerste abonnementsjaar door naar het tweede jaar, dan vindt er bij aanvang van het tweede jaar een verrekening plaats. Over het eerste jaar betaal je dan voor het gebruik. Stop je na het eerste jaar dan gebeurt dat niet.

Aan het einde van het abonnementsjaar is het jaargebruik bekend. Het factuurbedrag aan het begin van het volgende abonnementsjaar is een rekensom van drie delen: de voorinvestering van het vorige abonnementsjaar, het jaargebruik over het afgelopen abonnementsjaar en de voorinvestering voor het volgende abonnementsjaar. Deze voorinvestering is gebaseerd op het aantal leerlingen waarvoor in de eerste weken na de verlengingsdatum data wordt verwerkt.

In Focus PO zie je bij ‘Mijn gegevens’ hoeveel leerlingen er zijn geteld.

Wijzigen abonnement en opzeggen

Een eenjarig abonnement wordt automatisch verlengd. Je ontvangt twee maanden voor de verlengingsdatum een e-mail om je te herinneren aan de opzegtermijn. Doe je niets dan loopt je abonnement door; zo verlies je geen data.

Gedurende het abonnementsjaar kun je zelf je abonnement uitbreiden, bijvoorbeeld van Focus PO 1-2 naar Combi Focus PO 1-2 & Focus PO 3-8 (basis). Je regelt dit zelf in Focus PO via ‘Mijn gegevens’. Op het moment dat je het uitgebreidere abonnement hebt aangeklikt, gaat het abonnementsjaar opnieuw in. Je ontvangt in de loop van de volgende maand een factuur waarin het voorgaande abonnement is verrekend met de voorinvestering van het nieuwe abonnement.


Wil je binnen de opzegtermijn terugschakelen naar een beperktere abonnementsvorm of definitief opzeggen dan kun je dit kenbaar maken via een e-mail aan info@focuspo.nl

Gratis voorlichting

Interesse in een abonnement op Focus PO?