ABONNEMENT EN INVESTERING Om het zo overzichtelijk mogelijk voor je te houden is er een investeringsoverzicht samengesteld.

Abonnement

Om Focus PO te gebruiken kun je een eenjarig abonnement afsluiten. 

Je ontvangt aan het begin van elk abonnementsjaar een factuur. In het eerste jaar is dit alleen een startbedrag (gebaseerd op de eerste telling van het aantal leerlingen waarvoor data wordt verwerkt), in de daarop volgende jaren wordt elk toekomstig jaarbedrag tevens gecorrigeerd voor het werkelijke gebruik van het afgelopen jaar. In Focus PO is deze berekening zichtbaar bij ‘mijn gegevens’ (voor beheerders).

Investering

€0,96 per leerling per maand*
(€11,50 per leerling per jaar*)


Je investeert
 voor het gemiddeld aantal leerlingen per schooljaar waarvoor Focus PO data verwerkt. Van een verwerking is sprake als er aan een leerling tenminste een opbrengst (maximaal 9 maanden oud) is gekoppeld uit een van volgende categorieën: methodeoverstijgende toetsen, beheersing cruciale leerdoelen of betrokkenheid.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en de verwerkersovereenkomst van toepassing.


* inclusief btw

‘Oud’-abonnement

Scholen die een ‘oud’ abonnement op Focus PO hebben kunnen dit pakket nog behouden. Omdat in de ‘oude’ versie ook flinke aanpassingen zijn gedaan, bedragen de kosten hiervan per 1 november 2020 €650,- (inclusief btw) per jaar. In het ‘oude’ pakket is nu de schoolweging zichtbaar, kun je ook andere volgtoetsen gebruiken en zijn de referentieniveau’s ingebouwd. Deze ‘oude’ versie wordt niet verder uitgebreid.

Investering advisering/training

   Optie 1
Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs
€2.250,- p.p. incl. gratis gebruik van Focus PO gedurende de masterclass.* (voor maximaal 6 maanden)

   Optie 2
Schooltraject Focus PO op de werkvloer**
€7.500,- incl. gratis gebruik van Focus PO gedurende het traject.* (voor maximaal 6 maanden)

   Optie 3
Schooltraject Groeibewust Kleuteronderwijs**
€7.500,- incl. 2 klassenbezoeken en gratis gebruik van Focus PO gedurende het traject.* (voor maximaal 6 maanden)

   Optie 4
Cursus Groeibewust Kleuteronderwijs (open inschrijving)
€850,- p.p.

   Optie 5
Practice-class Focus PO 1-2
€120,- p.p. (voorwaardelijk is een volledig Focus PO abonnement of Focus PO 1-2)

Optie 5
Een traject op maat**
Prijs op aanvraag

* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).
** Al een training of een adviestraject van HELDER Onderwijsadvies gevolgd? Of ben je al gebruiker van Focus PO? Dan geldt in de meeste gevallen een aangepaste prijs. Neem contact op. 

Voordat je een keuze maakt

  • Focus PO is bedoeld voor basisscholen met een jaarklassensysteem en verwerkt alleen data uit de leerlingvolgsystemen ParnasSys en ESIS.
  • Het is mogelijk een koppeling te maken met Diataal, Boom en Bureau ICE. De koppeling met Cito is in onderzoek aangezien van oudsher niet alle scholen hun toetsen in het datacentrum van Cito verwerken.
  • Focus PO functioneert het beste wanneer de dataverzameling in het eigen LVS op orde is.
  • De gehele Focus PO ontwikkelingsplanning vind je hier.
  • Focus S(B)O en een Focus PO-bestuursmodule zijn ontwikkelingswensen waarover nog nader wordt gecommuniceerd.

Gratis voorlichting

Interesse in een abonnement op Focus PO?

Menu