Wat is groepsplanloos werken?

Wat is groepsplanloos werken?

Groepsplanloos werken is een systematiek te sturen op opbrengsten en passend onderwijs, zonder het administratieve middel van het groepsplan. Om dit te kunnen doen heb je vier waarborgen nodig: het onderwijsplan, school- en groepsoverzichten en een schoolbespreking. Groepsplanloos werken is onderdeel van je kwaliteitscyclus waarbij je werkt van school naar groep naar leerling.

Download de gratis publicaties over groepsplanloos werken.

Wat betekent dit concreet?

Groepsplanloos werken gaat uit van het idee dat er een passend schoolaanbod is waarmee de schoolambities kunnen worden bereikt. Eens per halfjaar ga je in een schoolbespreking aan de hand van je schooloverzicht na of de ambities zijn behaald. Is dat niet zo, dan ontwikkel je een professionaliseringsaanpak voor twintig weken gericht op de versterking van het pedagogisch didactisch handelen van leerkrachten. Die aanpak is gebaseerd op de schoolafspraken die zijn vastgelegd in het onderwijsplan. Als de schoolambities wel zijn bereikt, ga je door met wat je deed. Het schoolbeleid voldoet!

De vervolgstap is dat je het groepsoverzicht vergelijkt met de schoolambities. Ook hier geldt: zijn deze bereikt, dan ga je door met wat je deed. Als dat niet het geval is, dan ga je na welke aanpassing op het onderwijsplan er de komende twintig weken nodig is. Je noteert alleen dat wat anders is. Het groepsplan in zijn oude vorm kan daardoor achterwege blijven.

Tenslotte is er ook nog het niveau van de leerling. Uit het leerlingoverzicht selecteer je de leerlingen die onvoldoende groei hebben doorgemaakt. Ook voor die leerling redeneer je vanuit het schoolaanbod: wat moet er aangepast worden om deze leerling meer te laten groeien?

Kwaliteitscyclus

De overzichten uit Focus PO kun je gebruiken voor je eigen kwaliteitscyclus. Deze cyclus bestaat, naast de vier waarborgen uit een reeks met elkaar samenhangen besprekingen en acties. De adviseurs van onze trainingsparter Helder onderwijsadvies helpen je graag met het ontwikkelen en uitvoeren van een goede kwaliteitscyclus in jouw school. Je richt hiermee de kwaliteitsgebieden in zoals de vermeld in het Onderzoekskader van de Inspectie van het onderwijs (zie afbeelding). Neem contact op met een adviseur van Helder Onderwijsadvies of bekijk de cursus Jouw focus als kwaliteitscoördinator.

Schoolbespreking

Wil je meer weten over hoe je de schoolbespreking aanpakt? Over hoe je je team actief betrekt bij het aflezen van data uit Focus PO en met hen een professionaliseringsaanpak ontwikkelt? Check de cursus Schoolbespreking.