Vaardigheidsindex

Vaardigheids-index

In Focus PO worden de resultaten van methodeoverstijgende toetsen omgezet naar de vaardigheidsindex (vix). Het maakt niet uit welke meetschaal er is gebruikt of van welke aanbieder de toets afkomstig is. De vix maakt het mogelijk om resultaten op groeps-, leerjaar-, bouw- en schoolniveau te vergelijken met de schoolambities, de schoolweging en de kengetallen uit het onderwijsresultatenmodel (OR1). Voor Focus PO META komt hier nog het bestuursniveau bij. Aan de hand van deze vergelijkingsmogelijkheden kun je tijdig bijsturen of doorgaan met wat je deed.

Betekenis blijft gelijk

In Focus PO worden toetsresultaten op basis van de normering van de toetsaanbieder omgezet naar vix-scores. De betekenis van dit resultaat verandert hiermee niet. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat een gemiddeld toetsresultaat overeenkomt met een gemiddelde vix-score. Het is alleen de maat waarin het resultaat wordt uitgedrukt die verandert. Focus PO zet bij wijze van spreken inches om naar centimeters; de lengte blijft hetzelfde. Het omzettingsproces van toetsresultaat naar vix-score is sinds de start van Focus PO steeds verder geperfectioneerd. Bij de omzetting blijft echter niet alleen de betekenis behouden, maar ook de kwaliteit.

Kwaliteit blijft gelijk

Focus PO volgt het beleid van de toetsaanbieders. Elke aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar toetsen. Deze kwaliteit wordt gemaakt door zaken als de standaardisatie van de afname, de opbouw van de toetsvragen, de lengte van de meetschaal en de zeggingskracht van de normering. Elk toetsresultaat is ook een uiting van deze kwaliteit. Een vix-score verandert daar niets aan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de vix? Download hier de volledige uitleg.