Inhoud

De practice-class is een driedaagse praktische training gericht op het gebruik van Focus PO 1-8, de uitgangspunten waarop de software is gebaseerd en de onderwijskundige keuzes waar je als school voor staat in het werken met Focus PO.

Voor wie?

De training is bedoeld voor schoolleiders, intern begeleiders, en leerkrachten groep 1 t/m 8 die betrokken zijn bij het ondersteunen van het team in het werken met Focus PO in hun eigen school, bouw en groep.

“Focus PO wijst mij de weg langs essentiële doelen binnen de beschikbare onderwijstijd.”

De start

 • Je weet op hoofdlijnen wat Focus PO doet en op welke punten dit jouw schoolontwikkeling kan ondersteunen.
 • Je werkt op een school waar met Focus PO gewerkt wordt of gaat worden. Dat wil zeggen dat jouw school een eenjarig abonnement op Focus PO 1-8 heeft. Heeft jouw school nog geen abonnement, dan ontvang je een gratis proefabonnement (voor de duur van de practice-class met een maximum van 6 maanden). Heeft jouw school een andere abonnementsvorm, dan is het nodig het uit te breiden tot Focus PO 1-8 (volledig).
 • Je hebt een beheerder-account in Focus PO 1-8. De leerlinggegevens en toetsopbrengsten zijn bij aanvang van de eerste trainingsdag actueel.

Eindniveau (doelen)

 • Je bent bekend met de functionaliteiten die Focus PO 1- 8 biedt, zoals het maken van een blok- of themaplan, actualiseren van de beheersing van de cruciale leerdoelen, het duiden van overzichten gebaseerd op toetsopbrengsten, het interpreteren van de respons op de leerroute, het leerdoelendossier, het beredeneerde aanbod voor groep 1 en 2 enzovoorts.
 • Je begrijpt hoe schoolambities, schoolweging, leerlijnen, referentieniveaus, cruciale leerdoelen etc. samenhangen met elkaar en met de kaders van de Inspectie van het Onderwijs, zoals het onderwijsresultatenmodel.
 • Je hebt zicht op hoe je Focus PO kunt meenemen in onderwijskundig beleid en de wijze waarop je het instrument (en dit beleid) in je school invoert.
 • Je wordt wegwijs in het expertsysteem, weet wat het systeem biedt en hoe je het kunnen inzetten in de onderwijspraktijk.

Programma

Dag 1

 • Schoolweging, referentieniveaus, schoolambities en schoolaanbod
 • Leerlijnen en cruciale leerdoelen
 • Inschalen leervaardigheid van leerlingen
 • Duiden van de overzichten gebaseerd op methodeoverstijgende toetsen
 • Uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Dag 2

 • Focus PO 3-8: werken met een blokplan: het gebruik van het werkplan, combineren van cruciale leerdoelen en lesmethodes, formatief evalueren en ‘afvinken’ van de leerdoelbeheersing
 • Focus PO 1-2: beredeneerd aanbod, maken van een themaplan, observeren van cruciale doelen, werken met het leerdoelendossier, uitgangspunten van Groeibewust Kleuteronderwijs

Dag 3

 • Kwaliteitscyclus HELDER voor jouw school
 • Basis van de grote schoolbespreking
 • Basis van het onderwijsplan/kwaliteitskaart
 • Basis van een invoeringstraject
 • Rapportage naar ouders

Literatuur

Artikelen: “De zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs”, “De schoolweging begrepen”, “De vix uitgelegd” en “Groeibewust Kleuteronderwijs”. Het laatstgenoemde artikel wordt binnenkort gepubliceerd.

Overige informatie

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Marit Peters

Jeroen Mulder

Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd

Data

Woensdagen – 28 februari, 20 maart en 17 april 2024

Contacttijd
3 dagen, elk van 09:00 – 16:00u

Zelfstudie- en uitwerktijd
12 uur

Investering
€1.350,- per deelnemer

Maximaal aantal deelnemers
16 (minimaal 8 deelnemers)

Locatie
Parallelweg West 15A
4104 AX Culemborg

Er is ook een mogelijkheid om deze training incompany te organiseren. Neem contact op.

Inschrijven

€1.350,-

per deelnemer (vrijgesteld van btw)

"*" geeft vereiste velden aan

Naam deelnemer*
Keuzedagen*
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.