Privacy verklaring nieuwsbrief Focus PO

Laatst gewijzigd op 27 februari 2024

Focus Onderwijs bv vindt jouw privacy belangrijk, ook als het om een nieuwsbrief gaat. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@focuspo.nl.

Verwerkersverantwoordelijke

Focus Onderwijs is een besloten vennootschap, gevestigd te Parallelweg West 15A, 4104 AX in Culemborg met als KvK-nummer 66375975. Focus Onderwijs bv is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de verzending van de digitale nieuwsbrief.

Subverwerker

Focus Onderwijs bv maakt voor haar digitale nieuwsbrieven gebruik van het softwareprogramma ActiveCampaign. ActiveCampaign en dat is dan ook de zogeheten subververwerker van Focus Onderwijs bv. Beide bedrijven vallen onder Europese regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Inschrijving

Inschrijving voor de nieuwsbrief Focus PO doe je vrijwillig. Je laat dan je een aantal persoonlijke gegevens achter, zoals je voor- en achternaam, een e-mailadres waarop je de nieuwsbrief wilt ontvangen, je functie en de organisatie waarvoor je werkt. Er kan je ook gevraagd worden om voorkeuren op te geven voor nieuwsbrieven die betrekking hebben op een bepaald onderdeel van Focus PO of een specifieke doelgroep. Op basis van deze gegevens kan Focus Onderwijs bv jou nieuwsbrieven sturen via ActiveCampaign. Jouw gegevens worden nooit doorgestuurd of verkocht aan een derde partij.

Meer gegevens
Focus Onderwijs bv verzamelt via ActiveCampaign gegevens over welke artikelen in de nieuwsbrief worden geopend, op welke tijdstippen dat is gebeurd, op welke links er wordt geklikt en of bijvoorbeeld een e-mailadres nog bestaat. Focus Onderwijs bv gebruikt deze gegevens, eventueel gecombineerd met de inschrijvingsgegevens, om haar nieuwsbrieven te verbeteren. Deze gegevens worden nooit doorgestuurd of verkocht aan een derde partij.

Uitschrijving

Onderaan elke nieuwsbrief kun je ervoor kiezen om je uit te schrijven. Al je gegevens worden dan uit de database verwijderd. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer over Focus PO.

Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Focus Onderwijs bv om jouw gegevens die in ActiveCampaign zijn opgeslagen in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage je gegevens in ActiveCampaign aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Tegen de verwerking van jouw gegevens in ActiveCampaign kun je bezwaar maken.

Intrekking
Je kunt jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrief, maar je kunt ook altijd een verzoek indienen bij Focus Onderwijs bv om dat voor jou te doen.

Klachten

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot vijf jaar na afhandeling bewaren.

Tot slot

Wij raden je aan deze privacyverklaring nieuwsbrief Focus PO regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevensgebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@focuspo.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.