Privacyverklaring Focus Onderwijs

Focus Onderwijs hecht veel waarde aan jouw privacy en zal je gegevens op een veilige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, en wat jouw rechten zijn. Voor vragen kun je contact opnemen via info@focuspo.nl.

Artikel 1: Wie zijn wij?

Focus Onderwijs is een besloten vennootschap, gevestigd te Parallelweg West 15A, 4104AX in Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66375975. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?

Hier vind je een overzicht van de gegevens die we van je verwerken, de redenen hiervoor, de juridische grondslag, en hoe lang we de gegevens bewaren:

 • Gegevens: We verwerken naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere benodigde gegevens om onze diensten te leveren. Deze bewaren we tot vijf (5 jaar na de terbeschikkingstelling aan Focus Onderwijs b.v.
 • Abonnementen: Voor abonnementen bewaren we naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot zeven (7) jaar in ons klantenbestand.
 • Financiële administratie: Voor facturatie en financiële administratie verwerken we naam, bedrijfsnaam, factuuradres en bankgegevens. Deze bewaren we zeven (7) jaar volgens wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst.
 • Marketing: Voor marketingdoeleinden gebruiken we naam, e-mailadres en social media account. Deze gegevens verwijderen we bij uitschrijving voor de nieuwsbrief of als je niet meer benaderd wilt worden.
 • Websiteanalyse: We gebruiken analytics diensten voor websiteoptimalisatie. Surfgedrag en gerelateerde gegevens worden met Google Analytics getrackt volgens de bewaartermijnen van Google.
 • Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies die jouw apparaten niet beschadigen.
 • Contactformulieren: Bij het invullen van een contactformulier vragen we naam en e-mail. Verzonden formuliergegevens verwijderen we na afhandeling, tenzij er een overeenkomst uit voortvloeit.
 • Reacties op artikelen: Naam en berichtinhoud bij het achterlaten van reacties bewaren we totdat jij je reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

We verkrijgen deze gegevens van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker, omdat jij ze aan ons verstrekt.

Artikel 4: Welke rechten heb jij?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je diverse rechten:

 • Inzage: Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging: Op basis van inzage kun je verzoeken om aanpassing, verbetering, aanvulling, afscherming, of verwijdering van je gegevens.
 • Bezwaar: Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
 • Gegevensoverdracht: Je hebt het recht je gegevens in een gangbare digitale vorm te ontvangen voor overdracht naar een andere aanbieder.
 • Intrekking: Bij verwerking op basis van expliciete toestemming kun je deze intrekken, met mogelijke gevolgen voor de geleverde diensten.

Om jouw rechten uit te oefenen, stuur je een verzoek naar info@focuspo.nl. We beoordelen je verzoek zo snel mogelijk en laten weten als we er niet aan kunnen voldoen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

Je gegevens worden door Focus Onderwijs niet verstrekt aan derde partijen, behalve indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering of bij wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen je gegevens worden doorgegeven aan verwerkers, met wie we verwerkersovereenkomsten sluiten. Indien je je inschrijft voor een cursus, worden jouw gegevens gedeeld met onze vaste trainingspartner: Helder Onderwijsadvies, die de cursus verzorgt en factureert. De privacyverklaring van Helder Onderwijsadvies vind je hier.

Artikel 6: Slotbepalingen

Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring voor wijzigingen in het beleid. Bij vragen of klachten kun je een e-mail sturen naar info@focuspo.nl. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.