Gratis webinar over doorgevoerde wijzigingen

Sinds kort geeft Focus PO op basis van een vix-score voor elke leerling een indicatie af voor een referentieniveau. Dat doen we voor rekenen, lezen en taalverzorging én voor een combinatie van deze drie. Hierdoor krijg je veel meer inzicht in hoe een groep, een leerjaar of een school ervoor staat ten opzichte van de schoolambities en alle getallen uit het onderwijsresultatenmodel. 

Er zijn flink wat wijzigingen doorgevoerd om dit alles mogelijk te maken. Vrijdag 24 maart worden ze uitgerold. Dit zijn ze:

1. Op basis van vix-scores wordt voor alle leerlingen voor rekenen, lezen en taalverzorging een indicatie voor een referentieniveau afgegeven: Naar 1F, Naar 1S of Naar 2F. 

Hierdoor krijg je in beeld met hoeveel procent van de leerlingen je met je groep, een leerjaar of met de school op weg bent naar elk van de referentieniveaus.

2. Het samenvoegingsniveau School 6-8 is toegevoegd. 

Met deze aanpassing kun je je specifiek richten op de bovenbouw en het behalen van je schoolambities (vix én referentieniveaus). 

3. Bij de schoolambities (beheer/instellingen) kun je nu ook de schoolambitie op referentieniveau 1F invoeren. 

Deze ambitie kun je als vergelijkingspunt gebruiken als je naar de opbrengsten kijkt. 

4. Het ‘vak’ RLT-mix is toegevoegd als opbrengst. Dit zijn de scores van rekenen, lezen en taalverzorging verenigd in één opbrengstenbalk met vix-scores. RLT-mix bevat ook de percentages leerlingen die voor de drie vakken samen op weg zijn Naar 1F en Naar 1S/2F. 

Met RLT-mix wordt het je duidelijk hoe je er voor staat, bijvoorbeeld ten opzichte van de signaleringswaarde die de Inspectie van het Onderwijs gebruikt (OR1). 

5. De berekening van de vix-score voor de scores van Cito-toetsen is aangepast. 

Je krijgt nu een vix-score te zien die nóg nauwkeuriger is.De aanpassing in de formule is met terugwerkende kracht doorgevoerd.

6. Cito heeft niet één toets taalverzorging. Om toch tot een betrouwbare score te komen voor taalverzorging als geheel wordt de vix-score berekend op basis van de toets spelling (woorden). Als er daarnaast óók een toets voor werkwoordspelling is afgenomen, dan worden beide scores in een bepaalde verhouding met elkaar gemengd

Je krijgt nu een beter beeld van dé vix-score voor taalverzorging (en dus ook of een leerling op weg is naar een van de referentieniveaus). 

Meer weten? Schrijf je in voor het webinar. Er zijn er twee gepland en wel op dinsdagmiddag 28 maart om 15:45u en woensdagmiddag 5 april om 14:00u. Het webinar duurt maximaal 30 minuten. Host: Wijnand Gijzen. Het tweede webinar wordt opgenomen. Alleen als je je inschrijft ontvang je via e-mail een link naar het filmpje. Erbij zijn is natuurlijk gezelliger. Je kunt dan ook vragen stellen.

Inschrijven webinar klik hier.