Heb je een vraag? We helpen je graag! Staat je vraag er niet bij? Neem contact op via helpdesk@focuspo.nl

Vragen over 2FA

2FA (voluit tweefactorauthenticatie) is een manier om de identiteit van een gebruiker te verifiëren. Hierdoor worden de gegevens van onze leerlingen beter beschermd. Concreet betekent dit dat je na je wachtwoord ook een code invoert waarmee Focus PO een extra check doet op je identiteit.

We willen de gegevens van onze leerlingen beter beschermen . Wachtwoorden alleen zijn door de groeiende cybercriminaliteit niet meer betrouwbaar. 2FA is hierdoor een noodzakelijk en belangrijk onderdeel van accountbeveiliging geworden.

2FA wordt standaard een keer per week gevraagd om na het wachtwoord nog een beveiligingscode uit een app in te toetsen. Een beheerder kan via beheer > toegang instellen hoe vaak alle gebruikers in de school 2FA moeten doorlopen: per inlog, per dag, per week, per maand of per kwartaal.

Omdat iemand anders op jouw computer in Focus PO heeft ingelogd of omdat jij zelf op een andere computer in Focus PO inlogt. 2FA is gebonden aan je e-mailadres, maar ook aan de computer waarop je werkt. Elke keer als je om 2FA wordt gevraagd, gaat de ingestelde tijdsperiode zoals ingesteld door de beheerder, opnieuw in.

Die app maakt een code aan die je in Focus PO moet invoeren. Deze code is gekoppeld aan jouw e-mailadres en daarom weet Focus PO dat jij het bent. Deze speciale app maakt elke 30 seconden een nieuwe code aan die je gebruikt om veilig in te loggen.

Je vindt de apps ‘Google Authenticator’, ‘Microsoft Authenticator’ of ‘Loginprotect’ in de Appstore of Google Play Store.

De QR-code bevindt zich in Focus PO en is onderdeel van een van de drie stappen om 2FA in te stellen. Je wordt er automatisch langs geleid.

Nee, standaard is 2FA ingesteld op eens per week. De beheerder kan er echter voor kiezen om een andere tijdsperiode te kiezen: per inlog, per dag, per week, per maand of per kwartaal.

Waarschijnlijk lukt dit niet omdat Focus PO al in je app staat. Dit account moet je eerst uit je app verwijderen voordat je het opnieuw kunt toevoegen.

Ga naar een beheerder en vraag deze persoon om onder beheer > toegang bij jouw naam op ‘herstellen’ te klikken. Vervolgens download je de app opnieuw. Log in bij Focus PO en je zult opnieuw langs de drie stappen van het instellen van 2FA worden geleid.

Ga naar een beheerder en vraag deze persoon om onder beheer > toegang bij jouw naam op ‘herstellen’ te klikken. Vervolgens download je de app opnieuw. Log in bij Focus PO en je zult opnieuw langs de drie stappen van het instellen van 2FA worden geleid.

Als je geen smartphone hebt download je een authenticator-app die in je browser ingevoegd kan worden. Lees hier de instructie voor Chrome en Safari. Nadat je bent ingelogd in Focus PO verschijnt onder de QR-code een uitgeschreven code van cijfers en letters. Deze code voer je in de authenticator in. De authenticator kun je daarna gebruiken voor 2FA.

LET OP: Dit alternatief is minder veilig dan een authenticator-app op een smartphone. Het wordt afgeraden.

Als je hier toch voor kiest:

  1. zorg er dan in elk geval voor dat het wachtwoord voor Focus PO uniek is (dus dat je niet hetzelfde wachtwoord ook voor andere softwareprogramma’s gebruikt die je via jouw computer oproept).
  2. sla het wachtwoord van Focus PO niet op in je browser.

Doorloop de volgende stappen:

1. Sluit je gehele browser (alle tabbladen)
2. Ga naar www.focuspo.nl > Mijn Focus PO
3. Klik ’terugkerende gebruiker’
4. Klik ‘wachtwoord vergeten’
5. Sluit weer je gehele browser (alle tabbladen)
6. Volg de instructies in je e-mail
7. Stel je wachtwoord in
8. Log opnieuw in

Vragen over techniek

Je e-mailadres is in Focus PO geregistreerd, dus je kunt er hoe dan ook in. Doorloop de volgende stappen:

1. Sluit je gehele browser (alle tabbladen)
2. Ga naar www.focuspo.nl > Mijn Focus PO
3. Klik ’terugkerende gebruiker’
4. Klik ‘wachtwoord vergeten’
5. Sluit weer je gehele browser (alle tabbladen)
6. Volg de instructies in je e-mail
7. Stel je wachtwoord in
8. Log opnieuw in

Als je bepaalde leerlingen niet ziet, moet je checken of de leerlinggegevens actueel zijn. Dat kun je doen via beheer > mijn gegevens. Je ziet dan de data waarop de leerling- en de opbrengstgegevens zijn geactualiseerd. ESIS-scholen dienen beide gegevenstypen via een exportbestand in Focus PO te importeren. Dat kun je doen via beheer > import. ParnasSys-scholen importeren via deze weg ook de opbrengstgegevens; de leerlinggegevens worden in de nacht automatisch gesynchroniseerd.

Ga naar beheer > mijn gegevens en klik op de koppelingsknop van de betreffende toetsaanbieder in het schermpje aan de rechterzijde. Er verschijnt een pop-up met daarin een unieke sleutel. Deze sleutel kopieer je en plak je in het koppelingenscherm van de toetsaanbieder. Lukt dit niet (volledig)? Check eerst de handleiding die je aan de onderzijde van het schermpje kunt downloaden. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met helpdesk@focuspo.nl.

Bij voorbaat dank! Je kunt je suggestie sturen aan: suggestie@focuspo.nl. Elke suggestie is welkom, of het nu technisch of inhoudelijk is.

Dan ben je geen beheerder. Als je dat wilt, ga dan naar een van de beheerders binnen de school. Een van hen kan je beheerder maken als dat beleidsmatig passend is.

Informatie over de werking van Focus PO is beschikbaar via verschillende kanalen:

  1. de video’s binnen Focus PO zelf (te bereiken via de linker kolom in de homepagina)
  2. de paginateksten (voornamelijk bij beheer > instellingen)
  3. webinars (hou je e-mailbox in de gaten)
  4. de website focuspo.nl
  5. een schooltraject met een medewerker van HELDER Onderwijsadvies
  6. een vraag aan helpdesk@focuspo.nl.

Onder beheer > instellingen is een knop om de jaarplanning te maken. Een beheerder kan per schooljaar aangeven welke tijdsblokken er zijn gereserveerd voor de vier blokplannen in de groepen 3 tot en met 8. Tevens kan deze persoon het aantal themaperiodes (minimaal 4 en maximaal 8) en de tijdsblokken instellen voor de groepen 1 en 2.

Omdat de begindatum tevens de einddatum van de voorgaande thema- of blokplanperiode bepaalt. De periodes dienen aansluitend te zijn en daarom omvat een periode soms ook een vakantie. De data zijn geen harde scheidslijnen; als een thema- of blokplan is afgerond (leerdoelen zijn geactualiseerd) en de einddatum is nog niet voorbij, dan kun je al gaan plannen voor de volgende periode. Omgekeerd geldt ook dat je niet verplicht bent om voor de einddatum je thema- of blokplan afgerond te hebben.

Na de leerjaarovergang in de zomer komt het soms voor dat een leerling in Focus PO in een ‘verkeerde’ groep is ingedeeld. Hoe kan dat? Focus PO neemt de groepsindelingen over uit het leerlingvolgsysteem dat je gebruikt. Als een leerling bijvoorbeeld in leerjaar 4 is ingedeeld en tegelijkertijd ook in groep 5, dan zie je dat in Focus PO terug als groep 5 (4). Check dus in eerste instantie je leerlingvolgsysteem.

Inhoudelijke vragen

Een cruciaal leerdoel is een essentiële leerinhoud die op een bepaald moment in de tijd beheerst moet zijn. De essentie is gelegen in het feit dat het leerdoel voorwaardelijk is voor een ander leerdoel of een onderdeel is van een referentieniveau. De leerlijn met cruciale leerdoelen ‘stripped to the bone’; minder dan dit is er niet. De leerdoelen in Focus PO zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de adviezen en richtlijnen van het SLO en gezond verstand.

Ten eerste om een goed aanbod neer te zetten waardoor zoveel mogelijk leerlingen de referentieniveaus kunnen bereiken. Ten tweede kun je aan de hand van cruciale leerdoelen elke leerling in zijn ontwikkeling volgen door systematisch na te gaan of elk leerdoel is beheerst. Als je precies weet waar een leerling staat, weet je ook wat de volgende leerstap is.

In alle leerjaren in Focus PO is er een leerdoelendossier beschikbaar. Je gaat hier alleen in als je iets wilt wijzigen in de leerdoelbeheersing van een of meerdere leerlingen. In groep 1/2 is het leerdoelendossier te bereiken via het homescherm, in groep 3/8 is het te bereiken via de ovalen knop rechts van de leerlijn boven het statusoverzicht.

Het statusoverzicht heeft betrekking op de planning van de cruciale leerdoelen en vervolgens het actualiseren van de beheersing ervan. In het overzicht zie je de tijdsperiodes en welke daarvan zijn afgerond, worden uitgevoerd of nog gaan komen. In de planning van een thema of een blok kies je de cruciale leerdoelen waaraan je gaat werken. Als dat afgerond is, zie je het aantal cruciale leerdoelen dat je moet actualiseren. Je kunt pas naar een volgende tijdsperiode als het vorige is afgesloten (alle geplande leerdoelen moeten zijn geactualiseerd).

Er zijn verschillende manieren om na te gaan of een leerdoel door een leerling wordt beheerst: toetsen, observeren, een taak laten uitvoeren etc. We spreken van beheersing als een leerling meerdere keren heeft laten zien het een taak (opdracht/spel) uit te kunnen voeren dat een beroep doet op het leerdoel. Daar gaat meestal een of meerdere keren instructie aan vooraf. Beheersing is iets dat we bepalen direct na een inoefenperiode. Het is normaal dat sommige dingen later soms ‘wegzakken’ en weer opgefrist moeten worden.