Onderwerpen

Werken met Focus PO 1-2 volledig webinar.

 1. Beheer – Instellen jaarplanning
 2. Leerdoelendossier
 3. Cyclisch werken
 4. Beredeneerd aanbod – Regulier aanbod
 5. Beredeneerd aanbod – Thematisch aanbod (deel 1 Algemeen)
 6. Beredeneerd aanbod – Thematisch aanbod (deel 2 Activiteiten en begeleiding)
 7. Beredeneerd aanbod – Thematisch aanbod (deel 3 Subdomeinen en leerdoelen)
 8. Themaoverzicht (stap 1 Kies thema)
 9. Themaoverzicht (stap 2 Actualiseer beheersing)
 10. Themaoverzicht (stap 3 Kies Specifieke subdomeinen)
 11. Themaoverzicht (stap 4 Groeperen van leerlingen)
 12. Themaoverzicht – Knop Bevestig themaplan
 13. Themaoverzicht – Te actualiseren leerdoelen
 14. Themaoverzicht – Knop Actualiseer
 15. Themaoverzicht – Knop Naar PO-groepen
 16. Themaoverzicht – Wijzig thema
 17. Groeioverzicht 1-2