Een kleuter leert spelenderwijs, gedreven door nieuwsgierigheid, in betekenisvolle situaties. Als leerkracht is het dagelijkse doel om dit natuurlijke leren te verbinden met groep 3-leerdoelen. Focus PO 1-2 ondersteunt bij deze uitdaging door inzicht te geven in de zone van naaste ontwikkeling van elke leerling. Dit helpt de kwaliteit van kleuteronderwijs te verhogen, zonder onnodige administratieve lasten.

In het kort

  • Jij en je collega’s bepalen zelf het reguliere en thematische aanbod met beschikbare bronnen zoals methodes en materialen.
  • Focus PO 1-2 hanteert een beheersingsschaal van ‘niet beheerst’ tot ‘beheerst’.
  • Leerdoelen zijn flexibel en kunnen worden bijgewerkt met optie voor korte notities indien nodig.
  • Onderwijs richt zich op de zone van naaste ontwikkeling, met nadruk op kleine groepen en bondige instructies.
  • Maken van diverse overzichten en automatische rapporten vereenvoudigt administratieve taken.

Visie Focus PO

Focus PO 1-2 is gebaseerd op een beredeneerd aanbod dat uit twee onderdelen bestaat: een regulier en een thematisch aanbod. Het reguliere aanbod omvat de dagelijkse leerdoelen die altijd terugkomen en bestaat uit drie componenten: regels & routines, de speelwerkomgeving en buitenspelen & gym. Samen met je collega’s bekijk je aan welke leerdoelen al aandacht wordt besteed in het reguliere aanbod. Door dit te bespreken en te beschrijven borg je een schoolbreed kleuteraanbod. Het thematische aanbod is een tijdelijke verrijking naast het doorgaande reguliere aanbod dat je samen met collega’s en leerlingen samenstelt. Het beredeneerde aanbod in Focus PO 1-2 ondersteunt de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Deze groei wordt vanuit twee kanten gestimuleerd: vanuit het beredeneerde aanbod en vanuit jouw gedrag als leerkracht. Dit gedrag wordt samengevat met de woorden spelend lesgeven.

“De zone van de naaste ontwikkeling is nog nooit zo tastbaar gemaakt.”

Groeibewust Kleuteronderwijs

Groeibewust Kleuteronderwijs kan alleen gebeuren met behulp van helder geformuleerde basis- en plusleerdoelen voor taal, rekenen, motoriek en gedrag. Zodra een kleuter alle basisdoelen van een subdomein beheerst, worden in Focus PO 1-2 de plusdoelen getoond. De doelen zijn niet opgesplitst in kleine stukjes, maar worden als leerdoelen eind groep 2 benoemd. Deze opsplitsing past namelijk niet bij de wijze waarop kleuters zich ontwikkelen. De ene leerling heeft een andere beginsituatie dan de andere. Iedere leerling heeft zo de kans en tijd om zijn eigen ontwikkeling te doorlopen in de richting van de doelen eind groep 2.

Ontwikkeling van de leerlingen

In Focus PO 1-2 wordt er gewerkt met een beheersingsschaal: niet beheerst > zet eerste stappen > vordert gestaag > beheerst. De leerdoelen kunnen op elk moment worden geactualiseerd en wel zo dat je alleen een oordeel hoeft te geven over een selectie van leerdoelen rondom de zone van actuele ontwikkeling. Hierdoor wordt ‘eindeloos klikken’ voorkomen. Dit zorgt ervoor dat je als leerkracht niet bezig bent met onnodige administratieve taken, maar weer met waar het om draait: de ontwikkeling van de leerlingen.

Wat Focus PO uniek maakt

Je kunt samen met je collega’s thema’s aanmaken, samenstellen en aanpassen (en opnieuw gebruiken). Je gebruikt hiervoor de lesactiviteiten, bronnenboeken en materialen die al voorhanden zijn. Ook bevat de software de basis- en plusdoelen die leiden naar de beheersing van de cruciale leerdoelen eind groep 2.

Overzichten en rapportages

Naast het themaplan en het leerdoelendossier biedt Focus PO 1-2 je nog meer rapportagemogelijkheden, waaronder een leerlingrapport. Hierin wordt de groei van de leerlingen op de leerdoelen getoond. In Focus PO 1-2 zijn ook overzichten beschikbaar op groeps- en leerlingniveau, waarin de ontwikkeling van alle leerlingen zichtbaar wordt. Deze overzichten worden gebruikt om het kleuteronderwijs in je school eventueel te versterken of te continueren.

Kleuterflits

Naast deze mogelijkheden, ondersteunt Focus PO ook kant-en-klare thema’s vanuit Kleuterflits. Deze thema’s zitten vol met ideeën en lessen per subdomein. Zo kan jij als leerkracht gelijk aan de slag!

Ondersteuning

Onze trainingspartner Helder Onderwijsadvies biedt maatwerk en cursussen aan.

Groeibewust Kleuteronderwijs (1-2)

Focus PO 1-2 is een middel in het waarmaken van Groeibewust Kleuteronderwijs. Leer hoe je observeert en passende ontwikkelimpulsen geeft, hoe je plant in de zone van de naaste ontwikkeling, hoe je thema’s samen met leerlingen opbouwt en spelenderwijs lesgeeft. Zelf werken met de rijke thema’s van Kleuterflits? Ook dat is mogelijk. Neem contact op.

Cursus Focus PO 1-2

Cursus van twee dagdelen om praktisch vaardig te worden in het gebruik van Focus PO 1-2. Je leert ook begrijpen hoe de uitgangspunten van Groeibewust Kleuteronderwijs terugkomen in de software.

 

  • Cursus van 2 dagdelen
  • € 290,-

Tot slot

Focus PO 1-2 kan eigenstandig worden gebruikt, maar het kan ook een onderdeel zijn van het grotere Focus PO. Met de grote variant worden de doorgaande leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8 volledig geborgd en hou je goed zicht op de ontwikkeling van elke leerling in de school. In het productenoverzicht zie je wat Focus PO 1-2 omvat.

Aanvragen abonnement

Enthousiast geworden? 
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis voorlichting!